Historické kalendárium

pro týden od 25. července do 31. července

26. 7. 1934

V Moravské Ostravě zemřel Alois Hilf, advokát, komunální politik a podnikatel, který se narodil v Prostějově 23. 9. 1851. Vystudoval práva ve Vídni a povinnou praxi absolvoval v Opavě a v Bohumíně, od roku 1876 působil s malou přestávkou v Moravské Ostravě. V letech 1885-1918 byl členem obecního výboru, od roku 1905 členem městské rady Moravské Ostravy. A. Hilf se zasloužil o založení německého gymnázia a dívčího lycea, podílel se na organizaci hudebního života ve městě, byl předsedou mužského pěveckého spolku. Od roku 1903 byl v čele Židovské náboženské obce a řídil ji až do své smrti.

28. 7. 1964

Od tohoto dne probíhala na výstavišti Černá louka v Moravské Ostravě prodejní výstava nábytku, která trvala až do 15. 9. a setkala se s velkým zájmem veřejnosti. Pořadatelem této akce byl krajský závod Nábytek Olomouc, který nabízený nábytkářský sortiment doplnil prodejními exponáty obrazů. Prodej nábytku zaplnil pavilony A a H ostravského výstaviště a navazoval na celostátní výstavu OSTRAVA 64.

31. 7. 1935

Titulkem Ostrava bude mít hlasatelku oznamoval Polední ostravský deník změnu v personálním obsazení místa hlasatele Radiojournalu v Moravské Ostravě. Od 1. 8. 1935 vystřídala dosavadního hlasatele Milana Rusínského, spisovatele a literáta kolegyně ze zahraniční redakce v Brně Růžena Jana Čermáková. R. Čermáková se stala první ženou na ostravských radiových vlnách, pocházela z „rozhlasové rodiny“ Ing. Jana Čermáka (zakladatel a první ředitel Radiojournalu v Brně) a jeho ženy Růženy, v roce 1937 se provdala za Jacka Barletta Scota, technika firmy Western Elektrik a spolu s manželem se přestěhovala do Velké Británie.

Foto: Výstaviště Černá louka (60. léta 20.stol.).

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy