Historické kalendárium

pro týden od 20. června do 26. června

21. 6. 1890

V tento den se v Nové Pace narodil hudební organizátor a stavební technik Otakar Pavlousek. Od roku 1927 profesně působil v ostravské Báňské a hutní společnosti. Jako specializovaný doktor technických věd zde vytvořil projekty obytných domů a provozních budov v Ostravě, např. vedl stavbu kancelářské budovy firmy Ferra (dnes Ferona). Pavlousek byl rovněž malířem, pianistou a aktivním podporovatelem ostravského kulturního života. Roku 1934 založil v Ostravě Spolek pro komorní hudbu, sdružující příznivce hudebního umění. Během druhé světové války zorganizoval přestavbu Národního domu na divadlo pro české umělce (dnes divadlo J. Myrona). Krátce poté 12. 1. 1950 zemřel.

24. 6. 2004

Únik plynu tehdy ochromil část centra Ostravy. Dělníci společnosti Subterra prováděli výkopové práce a před Domem umění překopli plynové potrubí. Vzhledem k nebezpečí exploze muselo být evakuováno na 300 obyvatel okolních domů. Hasiči ve spolupráci s policií rovněž zastavili veškerou dopravu v oblasti a nebezpečí unikajícího plynu se jim podařilo odstranit až ve večerních hodinách, kdy se lidé mohli vrátit do svých domovů.

25. 6. 1960

V ostravském Polském domě se onoho dne konala ustavující schůze představenstva Lidového výrobního družstva Stavba v Ostravě. Byť se první valná hromada členů uskutečnila již dříve (9. dubna), vzniklo družstvo oficiálně až na této ustavující schůzi. Zde proběhla také volba jeho vedení, když se prvním předsedou stal Václav Rotek a za místopředsedu byl vybrán Karel Černý. Družstvo sídlilo na Místecké ulici 4 a se svými 88 členy bylo třetím velikostním typem. Zaměřovalo se především na provádění stavebně montážních prací ve formě investiční výstavby, generální opravy a údržbu objektů. Roku 1978 ukončilo svou činnost a o rok později bylo v rámci integračního programu začleněno do Výrobního družstva Bytprům.

Foto: Z jednání valné hromady členů Lidového družstva.

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy