Historické kalendárium

pro týden od 16. května do 22. května

17. května 1954

Tehdy byly na základě vládního nařízení č. 16/1954 Sb. o změnách územních obvodů některých národních výborů k okresu Ostrava připojeny sousední obce Poruba a Pustkovec.

20. května 1670

V tento den obnovil olomoucký biskup Karel kníže Liechtenstein-Kastelkorn městu Ostrava právo konání výročního trhu, které mu udělil český král Jiří z Poděbrad 26. 12. 1461, ale z důvodů válečných nepokojů se trh přestal konat a upadl v zapomnění.

22. května 1945

Toho dne byl stávající ostravský národní výbor rozšířen na 26 členů a Josefa Lampu nahradil ve funkci předsedy předválečný komunistický funkcionář Josef Kotas. 

 

Foto: Josef Kotas (hledící přímo do objektivu) svačí na brigádě.

 

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy