Historické kalendárium

pro týden od 9. května do 16. května

9. května 1963

Právě tehdy byly v Ostravě slavnostně otevřeny nové lázně s krytým bazénem, kterým se podle nedaleké Čapkovy sokolovny začalo lidově říkat Čapkárna. Jejich výstavba trvala čtyři roky, o dva roky déle, než předpokládal plán, a vyžádala si náklady převyšující 96 milionů Kč. Autorem projektu byl Jan Chválek z Krajského projektového ústavu, realizace byla svěřena Pozemním stavbám Ostrava. Provoz budovy zajišťovaly Komunální služby města Ostravy, neboť kromě bazénu se v nich nacházely vanové, sprchové a parní lázně, sauna, horské slunce, kadeřnictví a jiné. Od roku 2003 patří areál mezi zařízení společnosti SAREZA a v letech 2008–2009 prošel komplexní modernizací.

12.–15. května 1971

V těchto dnech se uskutečnila ostravská část sympozia o ekologické problematice uspořádaného výborem pro životní prostředí Evropské komise OSN. Ostrava byla vybrána jako modelový příklad vlivu těžkého průmyslu na hustě obydlené území a krajinu. Mezi pořadatelskými městy byly Praha a Katovice. Mezi účastníky byli zástupci 20 zemí.

12. května 1564

Toho dne olomoucký biskup Marek Khuen v zájmu obnovy města po mohutném požáru (4.–17. 5. 1556) udělil Ostravským řadu výsad. Nejpodstatnější bylo určení pevné výše platů odváděných biskupské komoře. Privilegium stanovilo také pevný počet šenkovních domů na 78.

Foto: Saunování na takzvané Čapkárně (přelom 60./70. let 20. století)

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy