Historické kalendárium

pro týden od 4. dubna do 10. dubna

4. dubna 1997

Vodou z řeky Ostravice pokřtil 4. dubna 1997 primátor statutárního města Ostravy Evžen Tošenovský nulté číslo měsíčníku pro občany města Ostravská radnice, distribuovaného zdarma do všech ostravských domácností. Časopis již 25 let informuje o důležitých událostech v oblasti samosprávy, investičních záměrech a dokončených projektech města, poskytuje také výběr z programů kulturních a společenských akcí. Část textu připraveného pracovníky Archivu města Ostravy je věnována exkurzům do ostravské historie. Již několik let je v měsíčníku poskytován prostor rovněž opozičním zastupitelům.

4. dubna 1922

Dne 4. dubna 1922 se narodil v Brně Zdeněk Špaček, projektant a urbanista. Vystudoval stavební reálku v Brně a následně průmyslovou školu stavební. V době 2. světové války byl totálně nasazen v Rakousku a poté vězněn za odbojovou činnost. Po osvobození se zapsal na Vysokou školu technickou v Brně, kterou dokončil v roce 1949. Již v době studií pracoval ve Stavoprojektu Jihlava. Pak na výzvu „Pomoc výstavbě Ostravska“ nastoupil jako projektant do Stavoprojektu Ostrava. V letech 1961–1975 byl jeho ředitelem a od roku 1975 působil ve funkci vedoucího ateliéru Stavoprojektu v Havířově. Jako hlavní projektant měl rozhodující vliv na urbanistickou koncepci Havířova a podílel se na plánování měst Frýdek-Místek, Karviná, Orlová, Přerov a Odry. Přes dobovou poplatnost režimu se zařadil mezi nejvýznamnější poválečné architekty Ostravska. Zemřel 28. listopadu 1996 v Havířově.

6. – 7. dubna 1991

Ve dnech 6. – 7. dubna 1991 se v Domě kultury Vítkovic (dnes Dům kultury města Ostravy) konal za účasti 350 delegátů 25. sjezd Československé strany sociálně demokratické, na němž byl předsedou opět zvolen dr. Jiří Horák. Členem ústředního výboru strany se stal Ostravan Vítězslav Sochor. Nejvýznamnějším zahraničním hostem sjezdu byl generální tajemník Konfederace sociálně demokratických stran Evropského společenství Axel Hanisch. Sjezd se přihlásil k programu sociálně tržní ekonomiky a prosazování zájmů dělníků, zaměstnanců, inteligence a drobných soukromých podnikatelů. Na protest proti sbližování vedení ČSSD s bývalými členy KSČ opustili jednání zástupci zahraniční organizace československé sociální demokracie.

Foto: Článek v deníku Moravskoslezský den ze 7. 4. 1997 o prezentaci nultého čísla měsíčníku Ostravská radnice

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy