Historické kalendárium

pro týden od 7. března do 13. března

7. března 1967

Slavnostním výkopem byla zahájena výstavba nového areálu hlavního nádraží ČSD v Ostravě. Součástí areálu je i nádražní pošta, tehdy nejmodernější v republice. O vybudování nové odbavovací haly hlavního nádraží bylo rozhodnuto v 60. letech 20. století. Byla vypsána architektonická soutěž, ve které zvítězily a stavbu v tzv. bruselském stylu vyprojektovali architekti Lubor Lacina a Vlasta Douša ze Státního ústavu dopravního projektování, středisko Brno. Železobetonový skelet výpravní budovy mohl pojmout až 2700 cestujících. Stavební práce realizoval v letech 1967–1975 národní podnik Vítkovické stavby. Prostor doplnila kašna s plastikou z tepané mědi od Sylvy Lacinové. Kruhový otvor v zastřešení nad kašnou vytváří důmyslné pohledy na hlavní prosklenou fasádu nádražní budovy, tvořenou rytmickými vertikálně členěnými pásy. V minulosti ji doplňovaly vitráže malíře Oldřicha Vašici.

8. března 1968

Miroslav Mamula, bývalý vedoucí vlivného oddělení Ústředního výboru KSČ pro řízení armády a bezpečnosti, odmítl rozhovor s novináři a označil obrodný proces za "teror ve jménu demokracie." Bylo to v době útěku jednoho z nejvýše postavených čs. vojenských představitelů generála Jana Šejny do USA, který se útěkem vyhnul zatčení pro hospodářskou kriminalitu. Mamula se odbytím novinářů sice vyhnul nepříjemným otázkám, zároveň však naznačil, do jaké skupiny funkcionářů patří, totiž k rozhodným odpůrcům Pražského jara. Ne nadarmo byl v roce 1970 po jeho potlačení "odměněn" jmenováním do čela severomoravského Krajského výboru KSČ, kde setrval až do své smrti v roce 1986.

11. března 1609

Rada města Ostravy udělila výsady nově utvořenému cechu kovářskému a zámečnickému, ke kterému patřili i nožíři, mečíři koláři a bednáři. Mistrem cechu se mohl stát řemeslník manželského původu, zachovalý, cnostného chování, řádně vyučený a ženatý. Pokud ženat nebyl, musel cechu zakoupit jeden achtl piva (asi šest litrů) a pak každého čtvrt roku další achtl piva. Pokud některý mistr jiného pomluvil nebo na cti poškodil, byl pokutován osmi funty vosku (asi 4 kg) ve prospěch cechu. Pod pokutou se nesmělo vynášet cechovní tajemství nebo si navzájem „odluzovat“ tovaryše. Cech obdržel právo přednostního kupu železa, plechu a dřevěného uhlí od kupců, kteří přibyli do Moravské Ostravy. Cizí kupci mohli ve městě prodávat jen omezené množství srpů, nesměli „handlovat“ s železnými hřebíky, „ani díla jakéhokolivěk na prodaj voziti ani nositi.“

Foto: stavba hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze v pozadí se starou nádražní budovou, rok 1969

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy