Historické kalendárium

pro týden od 28. února do 6. března

1. března 1603

Toho dne v Moravské Ostravě zemřel vlašský (italský) stavitel a purkmistr města Bernard Lev. Pochován byl ve zdejším kostele sv. Václava a jeho renesanční náhrobek s reliéfní postavou v nadživotní velikosti a českým nápisem pochází pravděpodobně z dílny vlašského kameníka Jana Rinolta. Bernard Lev se narodil kolem roku 1550 v Locarnu (dnes Švýcarsko). Na naše území přišel v první polovině 70. let 16. století. Byl členem kamenické skupiny významného vlašského stavitele Tomase Bose z Ostravy. Po jeho smrti se oženil s vdovou Kateřinou Bosovou, zvanou Dyboska. Ve městě se usadil se svolením biskupa Stanislava Pavlovského kolem roku 1581. V jeho službách také dosáhl největšího uznání. V letech 1594–1595 řídil stavbu kostela sv. Václava v Olomouci, roku 1594 začal stavět věž kostela sv. Václava v Moravské Ostravě. Od poloviny 90. let 16. století až do roku 1602 zastával vícekrát úřad purkmistra, nebo byl radním.

2. března 1905

Mezi hostinskými a obchodníky v Mor. Ostravě propukl lítý boj. Příčinu k tomu zavdalo prodávání lihových nápojů v uzavřených láhvích obchodníky smíšeným zbožím. V celém zdejším kraji bujel zejména mezi haličskými přistěhovalci, námezdními dělníky atd. alkoholismus, k čemuž také přispívaly různé krámky, v nichž hlavním prodejním předmětem byla kořalka. Dle zákonitých předpisů mohla být lihovina v zapečetěné láhvi prodána a nesměla být v prodejní místnosti vypita. Proto bylo možné na ostravských ulicích denně spatřit zjev, jak dělník před krámem vyprazdňuje láhev s kořalkou. Avšak pilo se potajmu i v krámech. Hostinští v tom viděli poškozování své živnosti a žárlivě pohlíželi na takové obchodníky. Hostinští dokonce vysílali své tajné špicly k obchodníkům, aby je přichytili při nezákonném činu.

4. března 1962

V Praze zemřel dirigent Zdeněk Chalabala (narodil se 18. 4. 1899 v Uherském Hradišti). Po dvě sezóny v letech 1945-1947 byl šéfem ostravské opery. Energicky řídil vytváření zvláštního, od operety odděleného souboru s rozšířeným orchestrem a většinou nově angažovanými uměleckými silami. Musel se též věnovat opravám těžce poškozené budovy městského divadla (dnes divadlo A. Dvořáka), prosadil potřebné úpravy interiérů, zejména hlediště a pomáhal zajišťovat i finanční prostředky. Z Ostravy odešel do Národního divadla v Praze, působil i v Brně, Bratislavě. V Ostravě nově nastudoval české klasické opery – Smetanovu Libuši, Prodanou nevěstu a Hubičku a Dvořákovu operu Čert a Káča a Rusalku.

Foto: Náhrobek purkmistra Bernarda Lva († 1603) v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy