Historické kalendárium

pro týden od 21. února do 27. února

21. únor 1893

V úterý 21. února 1893 v šest hodin večer slavnostně otevřel Heřman Smetana zcela nově opravený a rozšířený hotel National na hlavní třídě, kde stával od r. 1779 první obecní hostinec „U Zeleného stromu“. Hotel se mohl pochlubit třemi velkými salony pro restauraci a kavárnu s kulečníkem a „velkým výběrem časopisů ve více řečích“, hostinské pokoje byly zařízeny „co nejmoderněji, nejelegantněji a nejpohodlněji“, čepovalo se Plzeňské a Opavský ležák, domácí i cizozemská vína a reklama lákala hosty také na výbornou kuchyni, dostavníky ke všem vlakům a telefon v domě.

21. únor 1948

Dne 21. února 1948 zorganizovali komunisté v Ostravě před Novou radnicí manifestaci na podporu požadavků Ústředního výboru KSČ a přijetí demise nekomunistických ministrů. Ještě téhož dne začal SNB střežit studio ostravského rozhlasu, který již byl plně pod kontrolou komunistů a bezpečnostní situaci ve městě ovládla Státní bezpečnost a lidové milice ustavované při závodech a šachtách výhradně z členů KSČ. Události pak nabraly rychlý spád. Manifestační generální stávky vyhlášené na 24. únor se účastnila většina zaměstnanců ostravských podniků a 25. února byla vládní krize završena přijetím demise 12 ministrů prezidentem Edvardem Benešem.

24. únor 1570

Právě 24. února 1570 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zemřel příslušník starého, původně polského, šlechtického rodu Jaroš Syrakovský z Pěrkova. Počátky jeho veřejného působení spadají do počátku 40. let 16. stol., kdy se objevuje jako hejtman biskupského panství hukvaldského. Tento významný úřad zastával až do své smrti. Z četné korespondence vysvítá jeho spolehlivost, neutuchající aktivita a podnikavost. Za své zásluhy byl obdarován vsí Rychaltice, Stará Ves, Proskovice a dalšími statky. Se svou manželkou Kateřinou Petřvaldskou zahájil rozsáhlou přestavbu středověké tvrze ve Staré Vsi na reprezentativní renesanční zámek. Stavbu, včetně sgrafitové výzdoby, dokončil jejich syn Ctibor, který k rodinnému majetku přikoupil rovněž část léna Zábřeh, Výškovice a Starou Bělou.

Foto: Jaroš Syrakovský z Pěrkova (reprofoto z Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Zrcadlo slavného markgrabství moravského, Olomouc 1593)

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy