Historické kalendárium

pro týden od 14. února do 20. února

15. února 1991

Ke dni 15. února 1991 se konal první městský sněm Ostravské rady Českého Junáka po opětovném obnovení činnosti této organizace v listopadu 1989. První skautský oddíl byl založen v Moravské Ostravě 5. dubna 1919. Po přednášce A. B. Svojsíka v kině Palace o tři týdny později se členská základna prozatím nevelké skupiny českých žáků a studentů značně rozrostla. V r. 1923 měla ostravská župa Svazu junáků-skautů Republiky československé 840 členů v šesti okresech a 41 oddílech chlapeckých a šesti dívčích. V r. 1940 byla činnost Junáka německými okupačními úřady zakázána. Znovu obnoven byl Junák v r. 1945, aby jej o pět let později komunisté opět zakázali. Uvolněné poměry v období pražského jara vedly v r. 1968 k znovuobnovení organizace, která však fungovala samostatně pouze dva roky. V r. 1970 došlo k jejímu sloučení, a třetímu faktickému zániku, s organizací Pionýr.

16. února 1948

Právě 16. února 1948 se ve Vítkovicích konala mimořádná krajská konference československé sociálně demokratické strany. Její účastníci přijali rezoluci, v níž požadovali dodržování Košického vládního programu, ostře odsoudili tragickou závislost vedení odborů na KSČ a vyjadřovali znepokojení nad vyostřováním vnitrostátního napětí. Delegáti si byli vědomi významu blížících se voleb, věřili, že z nich vzejde parlament s delším funkčním obdobím, který zajistí klidnou atmosféru pro práci na nové ústavní listině. Ve svém prohlášení vyzvali pracující lid měst i venkova, „aby bojoval proti každé formě zneužití demokracie, a aby se ve volebním zápase rozhodoval nikoliv podle propagandy, ale podle toho, kde a jak je bráněna demokracie a občanské svobody“. To již bylo jen pár dní před vynucenou demisí ministrů nekomunistických stran a komunistickým převratem. Volby do Národního shromáždění s jednotnou kandidátkou všech stran v květnu 1948 již na tomto stavu nic nezměnily.

18. února 1901

Dne 18. února 1901 se v Brně narodil divadelní a filmový herec Hugo Haas (zemřel 1. prosince 1968 ve Vídni). Studoval zpěv na brněnské konzervatoři. Svou uměleckou dráhu začal v r. 1920 v Zemském divadle v Brně, kde byl obsazován většinou do epizodních rolí. Po nástupu do souboru činohry moravskoslezského divadla v Moravské Ostravě začátkem sezóny 1923-1924 získal několik důležitějších rolí, hrál např. Kristiána v Rostandově Cyranu z Bergeracu, Václava Dubského v Našich furiantech nebo Alana Vilíma, zhýčkaného syna majitele továrny na čokoládu, ve hře Fr. Langera Velbloud uchem jehly. Pak však hrál opět jen v epizodách, a proto po sezóně odešel do Prahy. Do ostravského divadla se však v letech 1930 až 1938 vracel jako host, tentokráte již výhradně v hlavních úlohách, a několikrát se zde objevil na scéně společně s Olgou Scheinpflugovou.

Foto: Vladimír Čermák, stál v čele odbojové skupiny ostravských skautů popravených nacisty v dubnu 1945 v Těšíně. Jejich památku připomíná mohyla Ivančena na úpatí Lysé hory.

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy