Historické kalendárium

pro týden od 31. ledna do 6. února

1. únor 1903

Dne 1. února 1903 se ve Vítkovicích v rodině kovářského mistra Vítkovických železáren narodil budoucí právník Karel Zavadil (zemřel 18. 2. 1951 v Londýně). V r. 1932 ukončil studia práv na Masarykově univerzitě v Brně a nastoupil do služeb Policejního komisařství v Moravské Ostravě. Po okupaci Německem uprchl v červnu 1939 do Polska, kde vstoupil do formující se československé zahraniční armády. Účastnil se bojů na řece Marně ve Francii. V Londýně pak působil ve zpravodajském oddělení československého ministerstva vnitra, kde se stal přednostou policejní sekce s odpovědností za bezpečnost prezidenta E. Beneše. Po válce pracoval pro ministerstvo vnitra, ale pro své protisovětské a protikomunistické postoje byl nucen po únoru 1948 emigrovat do Velké Británie, kde se podílel na budování Československého zpravodajského úřadu CIA vedeného plk. Karlem Procházkou.

3. únor 1992

Po sametové revoluci doslova zaplavili velká města hráči tzv. skořápek, hry spočívající v sázení na určení polohy jednoho ze tří míchaných předmětů, např. kelímky s ukrytou kuličkou, uzávěry lahví, tácky, karty. Skořápkáři dokázali oběť na snadnou výhru navnadit tak, že v jejich kapse končily často tisíce korun za jednu hru. 3. února 1992 bylo v centru Ostravy zadrženo 21 těchto pouličních hráčů, převážně Jugoslávců a Rumunů, od nichž bylo vybráno za přestupek 7500 Kč.

5. únor 1571

Od poloviny 16. století přibývalo v Moravské Ostravě stoupenců luterství, kteří začali po faráři vyžadovat přijímání pod obojí a posléze také hromadnou zpověď. Farář Jan Chololecký, který přišel do Ostravy na jaře 1570 se s ostravskými měšťany kvůli jejich požadavkům nesnášel zpočátku příliš dobře, ti jej dokonce načas uvěznili, ale postupně se s měšťany sblížil a přiklonil se k protestantismu do té míry, že olomoucký biskup poslal 5. února 1571 do Ostravy písaře manského práva Jiříka Kamenohorského, aby faráři pohrozil trestem. Farář své postoje nezměnil, a byl proto zatčen a uvězněn na Hukvaldech.  Po přímluvách mnoha vlivných osobností jej biskup propustil z vězení pod podmínkou, že nebude dále vystupovat proti katolické víře a nastoupí na jemu určenou faru. Chololecký slib nedodržel a uprchl do Klimkovic k protestantskému šlechtici Hynkovi Bruntálskému z Vrbna.

Foto 1: Karel Zavadil, člen druhého a třetího odboje

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy