Historické kalendárium

pro týden od 24. ledna do 30. ledna

26. ledna 1922

Právě tehdy vypukl v obchodě Samuela Fischla na ulici Čs. legií požár. Asi v 1:20 hod. odpoledne zpozorovali chodci vycházet z uzavřeného obchodu bílý dým. První hasiči dorazili na místo po půl hodině, kdy plameny zachvátily celý vnitřek obchodu a později se rozšířily i na přilehlý sklad mouky. Na místo se sjely postupně hasičské sbory Moravské Ostravy, Slezské Ostravy, Vítkovic, Mariánských Hor a Přívozu. Požár vznikl v době polední pauzy, kdy personál naložil plně železná kamna a odešel mimo obchod. Požár se podařilo uhasit a nedošlo k jeho rozšíření na okolní objekty. Škody ve svém obchodě se smíšeným zbožím odhadl majitel na 150 000 Kč, shořelo vnitřní vybavení a všechno zboží. Ostravský deník si postěžoval na lhostejnost zástupu přihlížejících, kdy teprve po čtvrt hodině oznámil jeden ze svědků telefonicky z nedaleké pošty celou událost hasičům. 

28. ledna 1884

Toho dne se v Nýřanech (okres Plzeň-sever) narodil knihovník a politik Bohuslav Šída. Pracoval jako knihovník Národní jednoty Pošumavské, od roku 1910 žil v Belgii, Anglii, ve Francii, v letech 1913 až 1917 pracoval v různých povoláních v Německu, od roku 1917 působil v Moravské Ostravě. V roce 1921 byl jmenován knihovníkem města Moravské Ostravy a ve školním roce 1921/22 absolvoval Státní knihovnickou školu v Praze. Současně zastával funkci tajemníka Dělnické akademie, sociální demokracii zastupoval i zemském zastupitelstvu jako referent zdravotnictví. Pro značnou angažovanost v jiných funkcích odešel v roce 1937 z knihovny a v roce 1939 byl nátlakem donucen požádat o penzionování. Za okupace se zapojil do odboje, v roce 1944 byl zatčen a vězněn v Moravské Ostravě a Brně. Později byl převezen do Terezína. V terezínské malé pevnosti onemocněl několika chorobami a následkem nedostatečné lékařské péče zemřel na sepsi a zánět plic 1. prosince 1944.

30. ledna 2002

K tomuto dni obdržel ostravský historik Mečislav Borák na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě významné polské vyznamenání zlatý Důstojnický kříž Záslužného řádu Polské republiky (Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej) za rozvoj česko-polských vztahů a historický výzkum v téže oblasti. Toto vysoké ocenění udělené prezidentem Alexandrem Kwaśniewskim již 12. 7. 2001 předal oceněnému Marek Masiulanis, polský generální konzul v Ostravě. Historik uvedl, že největším zadostiučiněním je pro něj děkovný dopis od lidí, kterým svou prací pomohl objasnit osudy jejich blízkých zahynulých v době II. světové války. Ze svých budoucích plánů zmínil připravovanou novou knihu o Katyňském masakru a chystanou konferenci věnovanou osudům československých občanů v bývalém Sovětském svazu v letech 1918–1956.   

Foto 1: Politik a odbojář Bohuslav Šída

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy