Historické kalendárium

pro týden od 3. ledna do 9. ledna

6. ledna 1912 

V tento den se konal v Národním domě V. reprezentační ples akademického spolku Odra v Moravské Ostravě a zároveň jím byla v uvedeném roce zahájena plesová sezóna ve městě. Ta byla každoročně velmi pestrá a o jejím průběhu často referoval i místní tisk. Úvodní ples akademiků byl hodnocen velmi pozitivně jako „ples švihu a střihu, krásného půvabu“ bez obvyklé společenské škrobenosti. Kritická slova padla ovšem na zdejší českou elitu, neboť účast na plese tohoto typu byla v jiných městech považována za prestižní záležitost, ale v Moravské Ostravě ji zastupoval jen zlomek této společenské vrstvy, a to Konstantin Grünwald ml., okresní komisař Dr. Josef Žilka, zemský poslanec JUDr. Karel Fajfrlík, vrchní geometr Antonín Pařík a učitel Josef Novák.

6. ledna 1990

Dne 6. ledna 1990 v Ostravě zemřel účastník zahraničního odboje za 2. světové války Fridolín Gemrot (narodil se 2. listopadu 1918 v Rychvaldu). Po 15. březnu 1939 se spolu se svým bratrem Josefem zapojili do protinacistického odboje tím, že převáděli čs. vojáky do Polska. Po odhalení gestapem oba uprchli do Francie. Fridolín Gemrot se v řadách Cizinecké legie zapojil do bojů na africkém bojišti. V říjnu 1940 přeplul do Velké Británie, přihlásil se k letectvu a od ledna 1942 se jako spojař účastnil bojových letů 68. noční stíhací perutě. Dosáhl 3 ověřených sestřelů německých letadel a 3 sestřelů létajících pum V-1. Po návratu do vlasti sloužil u Čs. aerolinií, avšak počátkem 50. let byl z práce propuštěn a živil se jako dělník, mimo jiné v jáchymovských uranových dolech. V lednu 1959 se vrátil do Ostravy a až do odchodu do důchodu pracoval na dolech v Hrušově a Paskově. Byl nositelem řady čs. i britských vojenských vyznamenání.

 

8. 1. 1979 (8.–29. ledna)

Vzhledem ke kalamitní situaci, která nastala na přelomu let 1978 a 1979, kdy teploty během krátké doby klesly až na minus 20 °C a zamrzly mj. dodávky uhlí pro tepelné elektrárny, byly vyhlášeny na základních, středních i vysokých školách tzv. uhelné prázdniny. Zároveň byly omezeny dodávky teplé vody, vytápění veřejných prostor a v průmyslových provozech byla regulována elektrická energie. Problémy nastaly rovněž v dopravě. Na mimořádné brigády, především v průmyslových podnicích a dolech, nastoupily stovky studentů a také vojáků.

Foto 1: Válečný letec Fridolín Gemrot

Foto 2: Ostravský večerník 9. 1. 1979, zpráva o opatřeních v souvislosti s kalamitní situací

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy