Historické kalendárium

pro týden od 6. prosince do 12. prosince

7. prosinec 1989

V době pádu komunistického režimu proběhl dne 7. 12. 1989 v ostravském Paláci kultury a sportu (dnes Ostravar aréna) pětihodinový koncert předních českých písničkářů pod názvem Folkfórum. Celá akce byla připravena během pouhých tří dnů. Jedním z hlavních organizátorů a zároveň moderátorem večera byl vedoucí klubu mladých Delta Milan Kaplan. Koncert spolupořádalo ostravské Občanské fórum, zastupované herečkou Jitkou Smutnou. Výtěžek ze vstupného sloužil na podporu stávkujících studentů Vysoké školy báňské a Pedagogické fakulty, jakož i činnosti Občanského fóra. Před vyprodaným hledištěm, do něhož se vešlo 12 tisíc diváků, vystoupili např. Jaromír Nohavica, Pepa Streichl, Pavel Dobeš či Karel Plíhal. Nejbouřlivější odezvě publika se těšil Karel Kryl, jehož recitálem celý program vyvrcholil. Větší část koncertu živě přenášelo rozhlasové Mikrofórum a zaznamenávala jej Čs. televize.

8. prosinec 1861

Dne 8. 12. 1861 se v Novém Jičíně v rodině soukeníka narodil Johann Justin Ulrich, později důsledně uváděný jako Hans Ulrich. Absolvoval nižší reálku a vyučil se stavebnímu řemeslu u novojičínského stavitele Thomase Chytila. V září 1883 se stal zástupcem stavbyvedoucího u stavební kanceláře Vítkovického horního a hutního těžířstva. V roce 1890 složil stavitelskou mistrovskou zkoušku a od roku 1893 provozoval samostatnou stavitelskou koncesi. Byl jedním z nejúspěšnějších stavebních podnikatelů na Ostravsku před vznikem republiky. Jeho firma známá zejména pod označením Mihatsch & Ulrich prováděla celou řadu soukromých i veřejných staveb na území dnešní Ostravy i v jejím okolí, jen v Moravské Ostravě šlo např. o budovy škol, městskou nemocnici či centrální lázně. Počátkem 90. let byl členem obecního výboru ve Vítkovicích a od roku 1896 zasedal v obecním výboru v Moravské Ostravě, kde se roku 1905 stal také městským radním. Kromě toho vykonával funkce ve správní radě Místní dráhy Ostrava–Karviná, v prezidiu Městské spořitelny a v Okresním silničním výboru. V květnu 1918 byl zvolen posledním starostou Moravské Ostravy v éře habsburské monarchie. Zemřel 7. 9. 1920 v Moravské Ostravě.

12. prosinec 1936

Jako vrchol oslav stého výročí založení Severní dráhy Ferdinandovy se v zasedací síni Nové radnice v Moravské Ostravě konala 12. 12. 1936 slavnostní schůze správní rady společnosti. Schůzi řídil předseda správní rady, ministr JUDr. Vilém Pospíšil a účastnilo se jí na 170 představitelů průmyslu, finančnictví, obchodu, dopravy i zástupců čs. vlády, armády či veřejné správy. Hlavní projev přednesl generální ředitel Ing. Ladislav Jerie. Město Moravská Ostrava obdrželo k rukám starosty Josefa Chalupníka dar ve výši 1 milionu korun na stavbu starobince. Severní dráha Ferdinandova věnovala vedle jiného rovněž dar ve výši 250 tisíc korun městské nemocnici na nákup radiologického materiálu a Domu umění dar ve výši 120 tisíc korun. Po schůzi následoval společenský oběd v hotelu Palace, vyzdobeném v čs. státních i hornických barvách. Na ostravských šachtách Severní dráhy Ferdinandovy se toho dne nepracovalo a těžní věže byly večer slavnostně osvětleny.

Foto: Hans Ulrich, stavební magnát a poslední rakouskouherský starosta Moravské Ostravy

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy