Historické kalendárium

pro týden od 22. listopadu do 28. listopadu

25. listopad 1941

Toho dne zemřel v Ostravě varhaník, sbormistr, hudební kritik a pedagog Karel Patočka. V roce 1902 přišel tento rodák z Mělníka (nar. 1876) do Přívozu (m. č. Ostravy) a v následujících letech 1903–1938 zde působil jako varhaník a ředitel kůru přívozského chrámu. Stal se také sbormistrem pěveckého sboru Ozvěna – Wiederhall, německého pěveckého spolku Frohsinn a českého sboru Křížkovský. V letech 1906–1907 psal hudební recenze pro Ostravský kraj. Jednoznačným pochopením Janáčkova hudebně dramatického stylu usnadnil přijímání skladatelovy hudby i mladší generaci. Vyučoval rovněž zpěvu na ostravských středních školách, kde učil mj. i Ilju Hurníka.

27. listopad 1989

Právě tehdy se konala mimořádná schůze rady Národního výboru města Ostravy, která se zabývala tehdejší politickou situací ve společnosti a také se seznámila se stanoviskem Občanského fóra v Ostravě ze dne 25. 11. 1989. Primátor Bedřich Lipina a další tehdejší veřejní činitelé byli pověřeni, aby zahájili jednání se zástupci ostravského Občanského fóra. Pro organizování veřejného dialogu a besed měly sloužit vybrané objekty kulturních zařízení města.

27. listopad 2004

V tento den proběhlo svěcení nově postaveného dřevěného kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové. Po požáru v dubnu 2002 pouze zůstalo z významného dokladu lidové architektury a jedné z nejstarších památek na Ostravsku jen ohořelé torzo presbytáře a sakristie. Projekt repliky kostela zpracoval Ing. Antonín Závada, specialista na lidovou architekturu, návrh nového interiéru je dílem Ing. arch. Marek Štěpán, odborné tesařské práce prováděli nejlepší tesaři z Valašska. První bohoslužbu celebroval za účasti řady kněží z farností ostravských městských obvodů ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Slavnosti se zúčastnily stovky lidí a někteří z nich sledovali slavnostní bohoslužbu z obří televizní obrazovky umístěné před kostelem. Biskup pomazal oltář křižmem a provoněl kadidlem, čímž se stal oltář způsobilý pro církevní obřady.

Foto1: Přívozský kostel, ve kterém působil Karel Patočka

Foto2: Logo ostravského Občanského fóra

Foto3: Svěcení kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Hrabové

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy