Historické kalendárium

pro týden od 1. listopadu do 8. listopadu

2. listopadu 1935

V sobotu 2. listopadu 1935 měla v Národním divadle moravskoslezském premiéru nová česká opereta Frajerečka, jejíž libreto napsal Václav Poláček, hudbu zkomponoval dlouholetý dirigent ostravské opery a operety Mirko Hanák. Dle vyjádření soudobého tisku opereta zaznamenala „obrovský úspěch a dokázala, že se nejen vyrovná ostatním českým operetám, ale mnohé i předčí nejen humorem, ale i svéráznou líbivou hudbou“. Mirko Hanák zkomponoval v rozmezí let 1921–1943 celkem deset operet, z nichž Frajerečka, v pořadí šestá, byla skutečně dílem nejúspěšnějším.

6. listopadu 1966

6. listopadu 1966, jen několik dní před svými pětasedmdesátými narozeninami zemřela v Ostravě herečka, zpěvačka a tanečnice Lída Theimerová (vlastním jménem Ludmila Pírková, *11. 11. 1891 v Praze). Jako kabaretní zpěvačka se prosadila v Praze již před první světovou válkou, počátkem 20. let 20. století působila také ve slavném pražském kabaretu Červená sedma. Její jméno je od roku 1935 spojeno s operetní scénou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, kde vystupovala řadu let jako herečka a zpěvačka. Jak uvedl soudobý kronikář, „ve své době byla hvězdou ostravského publika, obdivovanou a milovanou, a jako výborná šansoniérka slavila úspěchy i v zahraničí“.

7. listopadu 1962

U příležitosti 45. výročí říjnové revoluce v Rusku bylo v Ostravě na tehdejší Dimitrovově třídě (dnes Nádražní) dne 7. listopadu 1962 otevřeno pro veřejnost Muzeum revolučních bojů a budování socialismu, a to výstavou, pro tehdejší dobu s příznačným názvem „Pod prapory Října za další rozvoj socialistické společnosti“. Instituce byla koncipována jako kulturně ideologické pracoviště Komunistické strany Československa, jehož úkolem bylo zejména vychovávat mladou generaci v duchu tradic marxismu-leninismu. Nutno však dodat, že pracovníci muzea nashromáždili během téměř třiceti let činnosti také velké množství zajímavých materiálů zejména k dějinám nacistické okupace a odboje. Náplň činnosti muzea se postupně rozšiřovala, takže do jeho správy přešla mimo jiné i expozice věnovaná Ostravské operaci na zámku v Kravařích nebo Památník ostravské operace v Hrabyni. Toto muzeum, které neslo od roku 1980 název Muzeum revolučních bojů a osvobození v Ostravě, bylo zrušeno k 31. 12. 1990, a jeho sbírky převzalo Slezské zemské muzeum v Opavě.

Foto: sídlo Muzea revolučních bojů na Nádražní třídě v Moravské Ostravě (70. léta 20. století).

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy