Historické kalendárium

pro týden od 4. října do 11. října

6. října 1909

Dne 6. října 1909 se narodil ve Vítkovicích (městská část Ostravy) Miloš Melichar, doc. RNDr. PhMr., farmaceut a pedagog. Základní školní vzdělání získal ve Vítkovicích, potom absolvoval (1928) reálné gymnázium v Přívoze (městská část Ostravy). Po praxi v lékárně, studiu na UK v Praze a absolvování vojenské služby pracoval v letech 1937-1945 v otcově lékárně, kterou převzal a po znárodnění (1950) byl jejím správcem. M. Melichar stál u vzniku Farmaceutické fakulty MU v Brně, působil na UP v Olomouci, byl autorem mnoha odborných prací a přednášek, získal četná ocenění farmaceutické společnosti a fakult, byl např. čestným členem Československé farmaceutické společnosti, roku 1979 byl na vlastní žádost penzionován, zemřel v Ostravě dne 29. 6. 1998.

8. říjen 1908

Ke dni 8. října 1908  uveřejnily noviny Ostravský denník zprávu pod názvem „Přívozský farář nenašel milosti v očích přívozských Němců“ o nedorozumění, které se stalo v Přívoze (městská část Ostravy) při slavnostní mši v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na počest jmenin císaře Františka Josefa I. Farář P. Josef Židek pozval německé spolky a také přívozské obecní zastupitelstvo k účasti na této akci a když se v rámci bohoslužby kostelem rozlehl zpěv českých dětí, byli tito „…uraženi do té míry, že svatosvatě slibují, že pro příště nikdy více nepříjmou pozvání farářova.“ Autor článku v závěru oceňuje faráře Židka, že se nedal do „germanizačních služeb“ přívozské radnice a „činí pouze to, co může prospěti kostelu“.

8. říjen 1965

Právě 8. října 1965 proběhla v centru Ostravy za budovou Ostravského muzea demonstrativní montáž ocelového komínu výrobce Vítkovických železáren (VŽKG). Montáž provedli pracovníci skupiny Agroletu Praha v rámci výstavy zařízení na manipulaci s materiálem v Ostravě. Vrtulník typu Mi 4 pilotoval kapitán Josef Hejnal za přítomnosti četných ostravských občanů a také odborníků z ostravských závodů.

Foto: Vrtulník Mi 4 při demonstrativní montáži ocelového komínu VŽKG

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy