Historické kalendárium

pro týden od 23. srpna do 29. srpna

27. srpna 1884

Ve středu 27. srpna 1884 se v Zaječicích, okres Chrudim, narodil Rudolf Tlapák, významná osobnost spjatá s rozvojem osvětové a kulturní činnosti v Ostravě. Do Ostravy se přistěhoval v roce 1908 jako suplující profesor. Do kulturního života města se zapojil již před první světovou válkou jako člen Sokola, jednatel ostravského sboru Ústředního spolku českých profesorů a Matice ostravské. Po návratu z války se stal předsedou jednoty Československé obce legionářské v Moravské Ostravě a zároveň jednatelem Kulturní rady pro širší Ostravsko. V roce 1938 byl jmenován osvětovým referentem pro Moravskou Ostravu. Založil a dlouho jako ředitel vedl Masarykovu vyšší školu lidovou, od roku 1934 byl ředitelem gymnázia v Moravské Ostravě. V září 1939 byl zatčen gestapem a následně převezen ze sběrného tábora v Moravské Ostravě do koncentračního tábora Oranienburg u Berlína, kde dle oficiálního oznámení spáchal 31. října 1940 sebevraždu.

 28. srpna 1940

V tento den zavítal do Vítkovických železáren, v té době spadající do koncernu Herman Göring Werke, Karl Hermann Frank. Říšský sekretář Protektorátu Čechy a Morava, dorazil spolu s dalšími nacistickými úředníky z Berlína do Ostravy, aby se zúčastnil jednání dozorčí rady Vítkovických železáren. Za účasti ředitele Ing. Karla Kuchinky byla projednávána bilance za uplynulý rok, modernizace železáren a výstavba kolonie Šídlovec v Hrabové. Vedle toho se v závodním hotelu na hlavním vítkovickém nádraží setkal s místními funkcionáři NSDAP.

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy