Historické kalendárium

pro týden 2. srpna až 8. srpna

4. srpen 1902

Dne 4. srpna 1902 se v Radvanicích narodil herec, divadelní režisér a publicista Jan Pacl. V devatenácti letech byl angažován jako basista operního sboru ostravského divadla. Od r. 1927 se stal sólistou operety a v r. 1939 režisérem opery. Do r. 1945 bylo jeho hlavním uměleckým úkolem operetní herectví komediálně charakterního a bonvivánského oboru a operní režie. Byl spoluautorem libreta k operetě Rudolfa Kubína Děvčátko z kolonie (1942), v níž se svou vrcholnou rolí mírně natvrdlého havíře Hanyse zpopularizoval na Ostravsku na desetiletí. Po uzavření divadel v září 1944 se stal iniciátorem a vůdčí osobností mimodivadelních vystoupení herců uvolněných z totálního pracovního nasazení. Po r. 1945 přecházel v režii postupně od opery k operetě, kterou vedl v letech 1947-1950 a po působení v divadle v Teplicích znovu od r. 1957 až do odchodu do důchodu v r. 1971. Za kongeniální spolupráce s šéfdirigentem Vladimírem Brázdou se ostravská opereta stala nejlepším souborem tohoto žánru v tehdejším Československu. J. Pacl zemřel 3. listopadu 1980 v Ostravě. 

6. srpen 1866

Právě 6. srpna 1866 skončila 14denní okupace Moravské Ostravy pruskými vojenskými jednotkami, které měly za úkol zabezpečit po vítězné bitvě u Hradce Králové území proti případnému ohrožení Rakušany z oblasti Krakova. Městem prošlo během této doby celkem 94 důstojníků, 3558 vojínů a 201 koní a náklady na jejich ubytování a stravu dosáhly téměř 11 tisíc zlatých. Prušáci známí svou žravostí spotřebovali 1990 kg hovězího masa, 76 hl piva, 520 kg rýže, 1356 tříkilových bochníků chleba, 370 kg tabáku a 810 kubánských doutníků, 170 kg soli, 1 kg pepře, 50 kg krup a 1 kg bobkového listu. Důstojníkům se muselo připravit 199 snídaní a rovněž tolik večeří a 226 obědů, mužstvu 6856 snídaní a stejné množství večeří a 7745 obědů. Se svými nucenými hostiteli jednali okupanti velmi tvrdě – běžné bylo např. neustálé vyhrožování násilnými rekvizicemi a patrně pouze zásluhou starosty Aloise Anderky nedošlo k rabování, drancování, ničení majetku, surovostem a zabíjení běžnému v jiných městech.

8. srpen 1894

Ke dni 8. srpna 1894 byla otevřena v domě čp. 49 na hlavním náměstí kavárna Central (později Astoria). Majitelé Ignatz a Katharina Reiszovi využili dlouhé tradice tohoto domu, v němž fungovala kavárna s hostincem již v 60. letech 19. století, kdy dům vlastnil František Kroček. Nová kavárna se nacházela v prvním patře a sestávala pouze z jednoho sálu rozděleného skleněnou zdí. V roce 1898 byla kavárna rozšířena také do přední části domu, kde plánovali Reiszovi zřídit pro stále početnější návštěvníky samostatnou čítárnu nebo hernu. V r. 1912 byl dům s průčelím do náměstí, ve kterém se nacházela část kavárny, zcela přestavěn podle projektu vídeňského architekta Wunibalda Deiningera. Slavnostní otevření modernizované kavárny bylo spojeno se silvestrovskou oslavou za účasti divadelní kapely. Kavárenské místnosti se nacházely jak v novostavbě W. Deiningera, tak ve staré budově na Hlavní ulici (dnes 28. října), s níž byla propojena.

 

Obrazový doprovod:

Reklama na kavárnu Central krátce po jejím otevření, kdy ji vedl Ferdinand Krupitza.

Kavárna Central, před r. 1912

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy