Historické kalendárium

pro týden 12. července až 18. července

12. červenec

V den 12. července 1855 podepsali zástupci Severní dráhy Ferdinandovy smlouvu s bratry Kleinovými o odprodeji ostravských dolů za více než půl milionu zlatých. Koupi dolů František v Přívoze a Albert a Hubert v Hrušově, včetně veškerého příslušenství, strojů, zásob, kutacích práv a propůjček schválila valná hromada akcionářů o tři dny dříve. Severní dráha jako železniční společnost provozující páteřní trať mezi Vídní a Krakovem, usilovala o získání vlastních dolů na Ostravsku, aby zajistila přísun uhlí pro své parní lokomotivy.

17. červenec

Ke dni 17. července 1936 byla uzavřena smlouva o předání budov měšťanských škol ve Slezské Ostravě na Hranečníku pro účely dislokace 1. praporu 8. slezského pěšího pluku z Místku. Se stavbou škol město Slezská Ostrava započalo ve 30. letech, avšak hospodářská krize a rostoucí zadluženost města spůsobily, že stavba zůstala nedokončena. Tuto situaci se slezskoostravští představitelé snažili řešit jednáním se státem, jenž však předání podmiňoval dokončením stavby, ke kterému došlo 19. 12.1938. Kasárna byla pojmenována Jubilejní kasárna Masarykova a svému účelu sloužila do 17. 12.1999.

Foto: Důl Hubert v Hrušově