Historické kalendárium

pro týden 5. července až 11. července

Dne 6. července 1984 v 11 hodin dopoledne byly, po dokončení pravé části komunikace, nájezdových ramp a zastávek městské hromadné dopravy, zprovozněny svinovské mosty v délce dvou km. Dokončená tak byla významná spojnice mezi centrem města a Porubou. Již po dostavbě první části mostu se mezi občany šířila kritika o přístupnosti zastávek pro chodce. Za všechny tlumočil stížnost jedné z maminek člen městského výboru KSČ Emil Langer na zasedání pléna tohoto orgánu: „Funkcionáři si vozí zadky v autech, a proto je jim jedno co s kočárkama a starými lidmi.“

Ke dni 7. července 1579 prominul olomoucký biskup Stanislav Pavlovský ostravským měšťanům okamžité složení příspěvku na korunovaci a dovolil, aby polovinu sumy zaplatili o nejbližších Hromnicích a zbytek pak do sv. Bartoloměje. Platba korunovační berně při nastoupení nového biskupa byla pro ostravské měšťany tíživou povinností, a tak se ji zdráhali zaplatit výmluvou na svou chudobu. Této úlevy dosáhli díky přímluvě místní měšťanky Juliany Vladykové, která měla na biskupa úzkou vazbu.

V tragické datum 9. července 1849 vypukla v Moravské Ostravě podruhé epidemie cholery, jež v průběhu srpna získala na intenzitě. Nákaze podlehlo 144 obyvatel města. Byly zbořeny dva domy, odkud se podle městského fyzika (lékaře) Nikodéma Kroczka epidemie začala šířit.

Foto: Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský

 

Zpracoval: Archiv města Ostravy