Historické kalendárium

Pro týden od 21. června do 27. června

24. červen 1851      

Ke dni 24. června 1851 byl zprovozněn řetězový most přes řeku Ostravici spojující Moravskou a Polskou Ostravu, který stál v místě dnešního mostu Miloše Sýkory. Jednalo se o devátý most tohoto druhu v českých zemích. Vyrobily jej sobotínské železárny dle návrhu Josefa Seiferta ze zemského stavebního ředitelství. Byl dlouhý 123,2 m a široký i se zábradlím 6, 32 m. Stavební práce byly zahájeny v květnu 1847, předpokládaný termín dokončení v roce 1849 se nepodařilo dodržet z důvodu vypuknutí tyfové a cholerové epidemie ve městě. Most se zřítil 15. 9 1886.

25. červen 1825

Dne 25. června 1825 se v Nových Lublicích /okr. Opava) narodil budoucí starosta Moravské Ostravy Alois Anderka. Do veřejného života vstoupil v roce 1858 jako předseda spolku ostravských právovárečných měšťanů, v roce 1861 byl zvolen radním a v roce 1864 se stal starostou města. Jeho největší zásluhou bylo odvrácení hrozby uvalení rozsáhlých kontribucí na město za prusko-rakouské války, za což byl vyznamenán císařem. Nelze pominout ani další jeho působení. V roce 1868 získalo město povolení zřídit hlavní školu, o rok později se díky jeho osobní intervenci ve Vídni podařilo umístit nové nádraží Ostravsko-frýdlantské dráhy do těsné blízkosti centra města (dnes nádraží Ostrava-střed). V roce 1869 bylo ve městě zavedeno plynové osvětlení, v roce 1871 zřízen nový městský hřbitov. Zemřel 7. dubna 1886 v Moravské Ostravě.

Zpracoval Archiv města Ostravy