Historické kalendárium

pro týden od 14. do 20. června

14. června 1928

Dne 14. června 1928 vystoupil v Lidovém domě na Nádražní ulici Český dělnický pěvecký sbor Lyra z Chicaga, jehož sbormistrem byl František Kubina, někdejší dirigent Národního divadla moravskoslezského. Koncert, který se konal také u příležitosti 10. výročí vzniku Československé republiky, přijalo obecenstvo s velkým nadšením. Krajané z USA si rovněž prohlédli město, navštívili Dům umění a byl pro ně připraven slavnostní oběd, na němž byli přítomni starosta Moravské Ostravy a významný představitel sociální demokracie Jan Prokeš, zástupci vedení města, kulturních organizací a novináři. 

18. června 1620

Dne 18. června 1620 je datován v Moravské Ostravě list Jana Jiřího Krnovského nejvyššímu zemskému hejtmanovi. Dopis svědčí o tom, že Jan Jiří, hlavní odpůrce císaře Ferdinanda II., stoupenec Fridricha Falckého a zapálený kalvinista, v té době pobýval ve městě. Vyjednával tehdy s opavskými měšťany o přináležitosti Opavska ke Slezsku. Jan Jiří Krnovský se účastnil stavovského povstání jako velitel slezského stavovského vojska. Za to byl roku 1621 dán do říšské klatby a prohlášen za zbavena všech svých statků. Jan Jiří však odmítl své jednotky rozpustit a pokračoval v tažení na Moravu a do Uher, kde v Levoči v roce 1624 zemřel. 

18. června 1926

Dne 18. června 1926 vystoupil v Národním divadle moravskoslezském slavný italský barytonista Umberto Urbano, toho času v angažmá v milánské La Scale. Představil se v roli Tonia v opeře Ruggiera Leoncavalla Komedianti. Operní inscenaci předcházel mistrův pěvecký recitál. Kritika však jeho vystoupení ohodnotila poměrně chladně: „Má hlas ne zvlášť veliký, ale velmi lahodného zabarvení. Pouze jistá dávka sentimentality vyzírala z poněkud rozvleklého podání některých míst koncertního programu. V roli Tonia z Komediantů se projevil jako vytříbený umělec… Vše bylo u něj zpěvně vybroušené … a vůbec ušlechtilé.“ 

Fota:

1) Pozvánka na koncert Českého dělnického pěveckého sboru Lyra z Chicaga otištěná v sociálnědemokratickém deníku Duch času

2) Upoutávka v Moravsko-slezském deníku na vystoupení Umberta Urbana 

Zpracoval Archiv města Ostravy