Historické kalendárium

pro týden od 7. do 13. června

7. června 1885       

Dne 7. června 1885 se v ostravských novinách Mährisch-schlesischer Grenzbote objevila zpráva o petici více něž dvaceti členů moravskoostravského obecního výboru příslušným úřadům s žádostí o urychlené řešení žalostného stavu řetězového mostu přes Ostravici v Moravské Ostravě. Výtky poukazovaly na nevhodné umístění mostních pilířů a kleneb snižující průtok. K nápravě bohužel nedošlo a 15. září 1886 kolem osmé hodiny ráno se most zřítil. Opavský týdeník připsal vinu na této události nedbalosti a nesvědomitosti těch, jichž úkolem bylo dbát o nutné opravy řetězového mostu a za pravdu bylo dáno těm, kteří již dříve poukazovali na špatný stav konstrukce. 

9. června 1938       

Dne 9. června 1938 se narodil v Olomouci houslista Zdeněk Dejmek. Studoval na pedagogické škole v Olomouci a později na Státní konzervatoři v Ostravě. Poté přes pětatřicet let působil jako koncertní mistr Janáčkovy filharmonie Ostrava a stál u zrodu Janáčkova komorního orchestru. Jako umělecký šéf byl v jeho čele do roku 2005. Pod vedením Z. Dejmka účinkoval komorní orchestr téměř ve všech evropských zemích a také ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku nebo Japonsku. Soubor natočil množství rozhlasových, gramofonových a CD nahrávek pro česká i zahraniční hudební vydavatelství. Zdeněk Dejmek zemřel 15. listopadu 2010 v Ostravě. 

10. června 1948

Dne 10. června 1948 dorazila na hlavní nádraží v Přívoze 350členná skupina řeckých dětí, které přijely do Československa z Řecka zmítaného občanskou válkou (1946–1949). Děti doprovázeli lékaři a ošetřovatelé. Jak uvádí dobový deník Nová svoboda: „Za zpěvu, provolávání slávy gen. Markosovi (Markos Vafeiadis, vrchní velitel Demokratické armády Řecka založené komunistickou stranou), za vyhrávání hudby Sboru národní bezpečnosti, nasedly děti do autokarů, které je rozvezly do ozdravoven v Beskydech a na Opavsku“. Mnohé z nich se zde natrvalo usadily a staly se součástí poměrně početné řecké komunity žijící v Severomoravském a posléze v Moravskoslezském kraji. 

Foto:

Houslista a umělecký šéf Janáčkova komorního orchestru Zdeněk Dejmek 

Zpracoval Archiv města Ostravy