Historické kalendárium

pro týden od 24. do 30. května

24. května 1689     

Dne 24. května 1689 byly dokončeny opravy věže radnice v Moravské Ostravě (dnes budova Ostravského muzea) poškozené požárem v roce 1675. Ke stejnému dni byl datován pamětní list uložený v radniční báni. Písemnost popisuje nejen zmíněný požár, renovační práce, ale také některé tehdejší politické události v Evropě. O opravách radnice písemnost uvádí mj. toto: „Předně pavlač i s balasy (balustrádou) a střechu novu spodní corpus (krov) dřevěne reparirované, jakž také na červeno ubarvene všechno, baně jak svrchu od malíře p. Kašpara Termana dobrym zlatym renovirovana, rozen (tyč) novy i s erbem městským od tesaře Tomáše Glogera… šťastně vynesena a ustavena.“ 

24. května 1898     

Dne 24. května 1898 se ve Smíchově (dnes část Prahy) narodila herečka a zpěvačka Meda (rodným jménem Marie) Valentová. Své první zkušenosti s divadlem získala od roku 1917 v činohře Nového německého divadla v Praze. V letech 1919–1921 vystupovala v kabaretu Červená sedma pod uměleckým jménem Meda Andresová. Následně působila v divadlech v Olomouci (1921–1922) a poté v letech 1922–1924 v Národním divadle moravskoslezském v Moravské Ostravě, kde ji diváci mohli zhlédnout především v operách a operetách Bedřicha Smetany, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala a dalších skladatelů. Po ukončení svého ostravského angažmá přešla do Prahy, kde vystupovala mj. v Divadle na Vinohradech, Divadle v Karlíně a Divadle Voskovce a Wericha. Zemřela 12. prosince 1973 v Praze. 

25. května 1932

V Domě umění se 25. května 1932 uskutečnil koncert houslisty Aloise Rychty doprovázeného klavíristou Josefem Bartošem. Recenze vystoupení však nebyly příliš příznivé. Autor článku v Moravskoslezském deníku uvedl, že A. Rychta přecenil své schopnosti především v houslovém partu úpravy Dvořákova koncertu a „nepřipravil svému posluchačstvu žádný zvláštní zážitek. A své umělecké pověsti rozhodně více uškodil, než prospěl“. Zajímavostí večera byla přítomnost Zdeňky Heyduškové-Smetanové, malířky, dcery hudebního skladatele Bedřicha Smetany, jehož skladba Z domoviny na koncertu rovněž zazněla. 

Foto:

Zpráva v Moravskoslezském deníku informující o tom, že na koncertu 25. 5. 1932 v Domě umění bude přítomna dcera skladatele B. Smetany, Z. Heydušková-Smetanová. 

Zpracoval Archiv města Ostravy