Historické kalendárium

pro týden od 17. do 23. května

20. května 1971

Dne 20. 5. 1971 bylo v zámku ve Vítkovicích otevřeno podnikové muzeum Vítkovických železáren, v němž nalezly své místo exponáty bývalého Hornického a průmyslového muzea. Pro svou činnost využívalo jednak budovu tzv. zámečku ve Vítkovicích a pro uskladnění exponátů také některé průmyslové haly Vítkovických železáren. Muzeum se věnovalo především sbírkotvorné činnosti a vedení kroniky, pro veřejnost však bylo většinou nepřístupné a ani navenek nevyvíjelo významnější činnost. Jeho největším, veřejností velmi pozitivně přijatým projektem byla výstava nazvaná Člověk – tvůrce tradic Vítkovických železáren 1828–1988, otevřená v dubnu 1989. Ta byla výsledkem spolupráce s Klubem genealogů a heraldiků v Ostravě a mapovala vícegenerační rodiny pracující v tomto podniku. V roce 2000 došlo ke zrušení muzea. O nashromážděné sbírky pečuje nyní Archiv Vítkovice, a. s. 

21. května 1871

Provoz na Ostravsko-frýdlantské dráze, spojující po levém břehu Ostravice Moravskou Ostravu s Místkem, Frýdkem, hutěmi v Lískovci, Bašce a Frýdlantě, byl zahájen 21. května 1871. Spojení s Pobeskydím bylo nutné zejména v souvislosti s růstem spotřeby dříví pro doly, pro zvyšující se potřebu levných pracovních sil i se vzrůstajícími nároky na dopravu uhlí a surovin. Ostravští radní si uvědomovali význam dráhy, a proto se snažili, aby nádraží bylo postaveno co nejblíže městskému centru. Skutečně se tak stalo, neboť bylo vybráno místo blízko jámy Karoliny asi 200 m od císařské silnice na pozemcích zdarma věnovaných městem. 

22. května 1961

Dne 22. 5. 1961 zemřel v Olomouci katolický kněz a charitativní pracovník Rudolf Nejezchleba. Narodil se 20. dubna 1873 se v Bohuslavicích u Zlína. Vystudoval gymnázium v Uherském Hradišti a bohosloveckou fakultu v Olomouc. Od prosince 1897 působil v Moravské Ostravě jako kooperátor, a od roku 1899 jako katecheta na českých dívčích měšťanských školách a poté i na českém matičním gymnáziu. Záhy poznal tíživou situaci sirotků a opuštěných dětí, mravní ohrožení dívek přicházejících do velkoměsta hledat práci. Proto v roce 1908 založil dobročinný spolek Ludmila v Moravské Ostravě. Ten do roku 1934 vybudoval 14 charitativních zařízení a ústavů: sirotčince, útulek pro batolata, stravovny pro chudé děti, útulky pro služky, ozdravovny, zprostředkovatelnu práce aj. Za svou impozantní charitativní činnost obdržel v roce 1927 čestný titul monsignor (Msgre). 

Foto:

Zámek se zahradou majitelů Vítkovických železáren daný do užívání v roce 1847 

Zpracoval Archiv města Ostravy