Historické kalendárium

pro týden od 26. dubna do 2. května

26. dubna 1901

Dne 26. 4. 1901 byl vydán zákon o stavbě vodních drah, podle kterého měl být v Mariánských Horách postaven přístav jako součást Dunajsko-Oderského průplavu. Zákon předpokládal také splavnění Vltavy od Českých Budějovic až do Prahy a splavnění Labe od Mělníka k Jaroměři. Se stavbami mělo být započato v roce 1904 a měly být dokončeny do dvaceti let. Stavební náklady do roku 1912 byly stanoveny na 250 miliónů korun. 

30. dubna 1891

V Moravské Ostravě se 30. 4. 1891 konala ustavující valná hromada tělocvičné jednoty Sokol pro Moravskou Ostravu a okolí. Jejím starostou byl zvolen advokát Edmund Palkovský. Počátky spolku byly krušné, neboť chyběly spolkové místnosti i místnosti pro cvičení. Jednota se často stěhovala, někdy i čtyřikrát ročně. Při stavbě Národního domu (1892–1894) se na tělocvičnu zapomnělo, ačkoli u jeho počátků stáli i první zakladatelé Sokola. Cvičilo se ve stolařské dílně bratra Josefa Šeligy, později si jednota pronajala tělocvičnu v obecné škole v Zámecké ulici a po krejcarech začala sbírat na vlastní budovu. Ostravský Sokol se nemohl na rozdíl od německých a židovských tělocvičných spolků opřít o finanční podporu bohatých členů, neboť jeho základnu tvořili spíše drobní řemeslníci a živnostníci. Důstojnou sokolovnu si spolek vybudoval až roku 1905 v sousedství českého Národního domu. 

1. května 1916

V Rakousku byl 1. května 1916 poprvé zaveden letní čas, jež trval do 30. září. Tato úprava byla provedena i v sousedních Uhrách a také v Německu, Rusku a některých balkánských zemích. Zavedení letního času mj. usnadnilo zorganizování polodenního vyučování na školách v Moravské Ostravě. Dopolední vyučování trvalo od 8 do 12 hod a odpolední od 13 do 17 hod. Po skončení války byl letní čas v tehdejším Československu zrušen, stejně jako v dalších zemích kromě Ruska. S druhou světovou válkou byl znovu zaveden, ale v roce 1950 opět zrušen. Od 1. prosince 1946 do 23. února 1947 byl v Československu aplikován tzv. zimní čas, kdy byly hodiny posunuty o hodinu dozadu. Jednalo se o světový unikát. 

Foto:

Sokolovna v Moravské Ostravě v sousedství Národního domu v dnešní ulici Československých legií, rok 1914 

Zpracoval Archiv města Ostravy