Historické kalendárium

pro týden od 19. do 25. dubna

21. dubna 1928

V Domě umění v Moravské Ostravě se 21. 4. 1928 konal večer poezie, na němž vystoupil mladý český básník Vítězslav Nezval. Do Ostravy byl pozván jako jeden z prvních z celé řady českých básníků a spisovatelů Kulturní radou pro širší Ostravsko, aby zde představil svoji tvorbu a poezii své generace. Ukázky z jeho díla a básní J. Wolkera, J. Hory, J. Seiferta, K. Biebla, V. Závady a Fr. Halase přednesla Táňa Hodanová, přední herečka Národního divadla moravskoslezského. 

23. dubna 1886

Dne 23. 4. 1886 se ve Skočově (dnes v Polsku) narodil Jindřich Silbermann, majitel továrny na kosmetiku v Moravské Ostravě. Poté, co se oženil v roce 1919 s Alicí Brüllovou, původem z Prahy, začal podnikat v Ostravě spolu se svým švagrem Otto Brüllem. Oba byli židovského původu. Po 1. světové válce se stal J. Silbermann generálním zástupcem pro ČSR řady evropských kosmetických firem, např. firmy Mouson z Berlína, specializující se na výrobu luxusních parfémů, mýdel a krémů nebo firmy Mülhens z Kolína nad Rýnem, vyrábějící originální kolínskou vodu značky 4711. Ve své továrně na kosmetiku na Havlíčkově nábřeží v centru města zaměstnával v roce 1937 přibližně 280 pracovníků, kteří vyráběli toaletní mýdla, kolínskou vodu, krémy, pudry nebo barvy na vlasy. V době 2.  světové války Silbermannovo podnikání skončilo. Továrna byla arizována a po roce 1948 znárodněna. Jindřich Silbermann zahynul v roce 1942 v koncentračním táboře v Osvětimi.           

24. dubna 1921

Dne 24. 4. 1921 se narodil v Kladně Bohumil Šplíchal, univerzitní profesor a odborník na koksárenství (zemřel 4. 11. 1982 v Ostravě). Po absolvování VŠB pracoval ve vítkovických železárnách a Nové huti v Kunčicích. V roce 1958 byl povolán na Ministerstvo hutí a rudných dolů, kde působil ve funkci hlavního koksaře. Na VŠB se vrátil v roce 1962 jako docent v oboru koksárenství a chemie uhlí. Svoje výborné organizační schopnosti a odborné znalosti uplatnil také v akademických funkcích na VŠB. V letech 1970–1973 působil jako děkan Hutnické fakulty. Ve vědeckovýzkumné činnosti zaměřil pozornost především na chemii uhlí a užitkové vlastnosti slévárenského koksu. 

Foto:

Článek v denním tisku o továrně na kosmetiku, České slovo 4. 7. 1937. 

Zpracoval Archiv města Ostravy