Historické kalendárium

pro týden od 19. do 25. dubna

14. dubna 1904

Dne 14. 4. 1904 byl dodán pro inspektorát Wilzckových statků ve Slezské Ostravě v pořadí druhý osobní vůz z kopřivnické automobilky. Jednalo se o osobní vůz typu B s dvouválcovým motorem o výkonu 12 koní a se čtyřsedadlovou karosérií. Hrabě Wilczek byl s tímto novým dopravním prostředkem spokojen, první vůz zakoupil pro ředitelství svých dolů už v roce 1903. Majitelů automobilů bylo v Ostravě v tuto dobu ještě velmi málo, po městě jezdilo víc motocyklů, pomalu ale přibývalo průjezdů cizích vozidel městem. V této souvislosti se v denním tisku začaly objevovat zprávy o zbrkle jezdících automobilech plašících koně a způsobujících dopravní nehody. 

16. dubna 1877

Moravský zemský sněm povolil 16. dubna 1877 založení první třídy německé nižší reálky v Moravské Ostravě. Jednalo se o střední školu s odborným zaměřením hlavně na přírodní vědy, matematiku a moderní jazyky. Škola usnadňovala žákům vstup do praktického života a připravovala je na výkon povolání v oblasti živnostenského podnikání a techniky. Vyučovacím jazykem byla němčina a vyučování bylo zahájeno 16. září 1877. Tak vznikla jedenáctá německá střední škola na Moravě vedle jedné české. Další úsilí Němců směřovalo k rozšíření nižší reálky na vyšší, což se stalo přes tuhý odpor českých poslanců na moravském zemském sněmu usnesením z 8. října 1881 a s platností od počátku školního roku 1882/83. V 80. letech 19. století se německá vyšší reálka v Ostravě stala jedním z největších a nejnavštěvovanějších ústavů v Rakousku. 

18. dubna 1899

Dne 18. 4. 1899 se v Uherském Hradišti narodil dirigent a operní dramaturg Zdeněk Chalabala (zemřel 4. 3. 1962 v Praze). V letech 1945–1947 byl dvě sezóny šéfem ostravské opery. Zasadil se o vytvoření zvláštního od opery odděleného souboru s rozšířeným orchestrem a nově angažovanými umělci. Při opravách válkou těžce poškozené budovy městského divadla (dnešní budova Divadla A. Dvořáka) prosadil potřebné úpravy interiérů, zejména hlediště, a pomáhal je zajišťovat i finančně. Obnovil také kmenový operní repertoár a nově nastudoval některé české klasické opery, např. Smetanovu Libuši a Prodanou nevěstu nebo Dvořákovu Čert a Káča a Rusalku. Na závěr svého působení nastudoval s ostravskými umělci Fibichovu Bouři, které se dostalo velkého uznání u publika i odborné veřejnosti. Z Ostravy odešel jako šéfdirigent do Národního divadla v Praze. 

Foto:

Budova německé reálky na ulici Československých legií v Moravské Ostravě (1890–1900), dnes sídlo Ostravské univerzity.  

Zpracoval Archiv města Ostravy