Historické kalendárium

pro týden od 8. do 14. března

11. března 1981

Dne 11. 3. 1981 zemřel v Ostravě prozaik a novinář Josef Filgas (nar. 16. 10. 1908 v Chropyni, okr. Kroměříž). Krátce po jeho narození se rodina odstěhovala do Ostravy. Vyučil se pekařem, postupně začal přispívat do místních novin a navázal spolupráci i s ostravským rozhlasem. Za okupace se začal věnovat tvorbě pro děti. Vyprávění o důlním koníkovi Koníček Ivánek (1942) patří k nejznámějším. Svou novinářskou práci a schopnost zachytit dokumentárním způsobem atmosféru využil v knize Zapomenutá Ostrava (1948). Zde přiblížil čtenáři dobové scény a obrazy ze života obyvatel staré i novější Ostravy. Kromě spisovatelské dráhy působil v 50. až 70. letech 20. století v redakcích ostravských novin a časopisů (Jiskra, Nová svoboda, závodní časopis Bytostavu Nová Ostrava). 

12. března 2001

Ostravu navštívil 12. 3. 2001 ministr dolů a nerostného rozvoje Zambie Syamukayumbu Syamujaye. Společně s ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem si prohlédli Hornické muzeum OKD. Jednal také s rektorem VŠB Václavem Roubíčkem o možnosti vzdělávání zambijských expertů na této vysoké škole. „Konečně víme, co pod zemí máme,“ přiblížil výsledky práce českých geologů, kteří mapovali území tohoto afrického státu. Domníval se, že se při rozvoji těžby v jeho zemi zapomnělo na životní prostředí, proto se na české straně obrátil na ministra tohoto resortu. Přátelskost celé návštěvy podtrhovalo, že svého českého protějška po celou dobu nazýval bratrem. „A muzeum se mi líbilo natolik, že navrhnu, abychom jeden nebo dva staré doly také předělali na muzeum,“ prohlásil zambijský ministr závěrem.  

14. března 1858

Dne 14. 3. 1858 zastavilo práci asi 300 horníků Severní dráhy Ferdinandovy v Hrušově. Stávka vypukla po úpravě mezd, které byly pro horníky nepříznivé a vedly k jejich snížení. Po pěti dnech, po příslibu nápravy, byla stávka ukončena. Společnost Severní dráhy vlastnila a provozovala v Hrušově v této době doly Albert a Hubert. Doly společnost získala v roce 1855 od Kamenouhelného těžířstva bratří Kleinů a právě po bratrech Albertu a Hubertu Kleinovi byly pojmenovány. V roce 1876 doly splynuly, hlavní jámou zůstal Hubert.       

Foto:

Deník Svoboda, 13. 3. 2001, Syamukayumbu Syamujaye, druhý zleva. 

 

 

 

 

Zpracoval Archiv města Ostravy