Historické kalendárium

pro týden od 1. do 7. března

1. – 3. března 1996

Počátkem března 1996 se zima nehodlala lehce vzdát své vlády. Projevilo se to zejména na silnicích, sněhová nadílka způsobila na území Severomoravského kraje 161 dopravních nehod. V Ostravě se podařilo postupně většinu hlavních i vedlejších tahů zprůjezdnit, jiná byla situace na horách. O víkendu mezi 1. až 3. březnem napadlo v Beskydech 50 centimetrů nového sněhu. V Jeseníkách byla dvoudenní sněhová vánice, místy přibylo až 60 centimetrů sněhu. Horská služba varovala v Jeseníkách před akutním lavinovým nebezpečím.    

3. března 2000

Dne 3. března 2000 zemřel v Ostravě vysokoškolský pedagog, odborník v oboru betonových staveb prof. Jiří Bradáč (nar. 28. 5. 1936, Plzeň). Vysokoškolské studium absolvoval na Fakultě inženýrského stavitelství Vysokého učení technického v Brně. V letech 1960–1966 pracoval v Energoprojektu Ostrava, v letech 1966–1991 v Hutním projektu Ostrava, kde se stal postupně vedoucím projektantem a hlavním statikem pro betonové konstrukce, zakládání staveb a stavby na poddolovaném území. Od roku 1990 působil na FAST VUT v Brně, v roce 1993 byl jmenován profesorem pro obor betonových staveb. V roce 1995 přešel na VŠB a od r. 1997 zde vyučoval na nově vzniklé Fakultě stavební. Byl uznávaným odborníkem s bohatou publikační činností, jako soudní znalec vypracoval řadu expertních posudků. Měl velkou zásluhu a rozhodující podíl na založení a rozvoji FAST VŠB.    

5. března 1959

Ostrava se 5. března 1959 poprvé stala dějištěm světového šampionátu v ledním hokeji. Ostravskou základní skupinu tvořily týmy Švédska, Finska, Itálie a Spolkové republiky Německo. Patronát nad nimi převzaly místní závody, které pro hráče zajistily prohlídku města a průmyslových provozů: patronem italského týmu byly VŽKG, finského NHKG, západoněmeckého doly Hlubina a Ludvík a švédského Tatra Kopřivnice. Hokejisté byli ubytováni v tehdejším hotelu Ostrava (dnes Imperial). Celkem šest utkání v Ostravě navštívilo zhruba 30 tisíc diváků, kteří fandili zejména finskému výběru. V poslední hrací den 7. března přijal předseda Městského národního výboru Josef Kotas na Nové radnici zástupce Mezinárodní hokejové federace, rozhodčí, trenéry a vedoucí týmů. Z ostravské skupiny postoupily do finálových bojů mužstva Švédska a Finska. 

Foto

Nová svoboda, 5. 3. 1959, v úvodní den šampionátu skončila ostravská utkání Švédsko-Itálie 11:0 a Finsko-NSR 5:3. 

Zpracoval Archiv města Ostravy