Historické kalendárium

pro týden od 29. března do 4. dubna

29. března 1813

Dne 29. 3. 1813 vynesl magistrátní soud v Moravské Ostravě rozsudek nad Kateřinou Rajskou (1766–1836), manželkou váženého řeznického mistra a majitele velkoměšťanského domu na náměstí v Moravské Ostravě. Nebylo to poprvé, kdy tato velkoměšťanka stanula před ostravským soudem. Několikrát byla trestána pro urážku na cti, rvačku nebo krádež. Kvůli krádeži se dostala před soud i tentokrát, když měla ukrást sousedovi Josefu Lihotzkému klíče od stodoly. Soud jí také kladl za vinu, že našla a ponechala si šátek Josefy Náhlé a do třetice byla obviněna spolu s manželem Vincentem, že oba ukradli a zabili husu místního chirurga Františka Streibela. Toto jim však nebylo soudem prokázáno. Při přímé konfrontaci nazvala Kateřina Rajská svědkyni Marianu Mrázkovou zlodějkou a děvkou. Potrestána byla 10denním vězením a peněžitou náhradou J. Lihotzkému a J. Náhlé. 

 30. března 1985

Dne 30. 3. 1985 zemřel v Ostravě Radim Koval, herec, režisér a šéf činohry Státního divadla v Ostravě (narodil se 25. 8. 1924 v Paskově). V roce 1945 se podílel na založení ostravského divadla pro děti a mládež Kytice (pozdější Divadlo Petra Bezruče). O rok později dostal nabídku od Jiřího Myrona stát se hercem činohry tehdejšího Zemského divadla v Ostravě. V sezóně 1958/1959 převzal po Miloši Hynštovi jak post režiséra, tak i šéfa činohry, v jejímž čele působil dlouhých čtrnáct let (1959–1973) a vytvořil zde přes šest desítek činoherních inscenací. Mezi jeho nejznámější inscenace patří např. Shakespearův Richard III. (1962), v jehož titulní roli exceloval také jako herec. 

4. dubna 1866

Z moravskoostravských dolů odešlu 4. 4. 1866 pruští horníci povolaní do zbraně. Byl to první přímý důsledek prusko-rakouské války, který Moravská Ostrava pocítila. Město bylo sice ušetřeno v následujících měsících přímých bojových akcí, muselo však vydržovat oddíly pruského vojska, které městem několikrát prošly. Jejich frekvence nebyla malá, od 24. července do 6. srpna 1866 se zde ocitlo, či dokonce několik dní odpočívalo, 94 důstojníků, 3558 vojínů a 201 koní. To, že Prušáci byli neobyčejně nenasytní, je známo a Ostravští tuto skutečnost pocítili na svých kapsách. Navíc Prusové nejednali v rukavičkách, naopak když se jim něco nelíbilo, vyhrožovali násilím. Např. 30. července byla celá dodávka 370 doutníků pro oficíry prohlášena za nekvalitní a musela být ihned nahrazena lepšími. Snad osobnost a jednání starosty Aloise Anderky, který byl dočasně vybaven právy okresního hejtmana, způsobila, že v Moravské Ostravě nedošlo k rabování, drancování, ničení majetku, k surovostem a zabíjení, o čemž máme svědectví z jiných okupovaných měst. 

Foto:

Část česky psaného rozsudku v případu Kateřiny Rajské (Archiv města Moravská Ostrava-stará registratura) 

Zpracoval Archiv města Ostravy