Historické kalendárium

pro týden od 22. do 28. února

24. února 1943

Na základě vládního nařízení č. 44/1943 Sb. o uvolnění pracovních sil k válečně důležitým úkolům bylo také v Moravské Ostravě od středy 24. 2. 1943 uzavřeno 11 barů a dalších luxusních nočních podniků – AS-bar na Mussoliniho třídě (dnes Československých legií), Krystal-bar na Nádražní třídě, Boccacio-bar na Hlavní třídě (dnes 28. října), vinárna a kasino Adria na Zámecké ulici, Alhambra-bar a vinárna Asti na Dlouhé ulici, noční bar Avion ve Velké ulici a vinárna U bílého koníčka ve Velké pasáži, vinárna Bodega v Neumarkově pasáži (dnes pasáž Vesmír), Esprit-bar na Pohraniční ulici a vinárna Louvre na Bismarckově třídě (dnes Lidická) ve Vítkovicích. Tím mělo být dosaženo úspor uhlí a elektrické energie, na straně druhé pak pracovní síly mohly být uvolněny „pro úkoly obrany Říše“.

Foto: Reklama podniku AS-bar v Moravské Ostravě z období 2. světové války

28. února 1928

Ve čtvrtek 28. února 1935 navštívil Moravskou Ostravu generál Vojtěch Vladimír Klecanda (1888–1947), aby zde v Domě umění uskutečnil přednášku pro zájemce z řad široké veřejnosti o svých zážitcích z cest po jihoamerické Kolumbii. Klecanda byl veteránem československých legií, ještě před jejich vznikem se vyznamenal jako průzkumník v řadách tzv. České družiny. V meziválečném období působil jako vojenský diplomat a vojenský poradce mimo jiné právě v Kolumbii, kde získal za své zásluhy mimořádné ocenění – vyznamenání komturským křížem kolumbijského Ordero Boyacá (nejvyšší kolumbijské státní vyznamenání v době míru).

28. února 1932

Moravskoostravský spolek Výstava zahájil ve svých výstavních místnostech v Těšínské ulici (v dnešním sídle Knihovny města Ostravy v ulici 28. října) odbornou výstavu s názvem „Moderní kuchyně“. Návštěvníci měli mít možnost jak zhlédnout poslední modely kuchyňského nábytku, tak také „seznámiti se s tím, co elektrotechnika dokázala v době poslední vytvořiti pro ulehčení a urychlení práce našich matek, žen a dcer“. Ve své době to byly nejrůznější elektrospotřebiče, jako například ledničky, elektrické sporáky atp., které si do domácnosti teprve razily cestu a patřily spíše k luxusnímu zboží, než k předmětům každodenní potřeby. 

Zpracoval Archiv města Ostravy