Historické kalendárium

pro týden od 15. do 21. února

18. února 1939

Ostravský pěvecký spolek Lumír uspořádal v sobotu 18. 2. 1939 v hotelu Schindler (dnes Brioni) ve Stodolní ulici Večer národních písní. V tíživé a nejisté situaci, v níž se nalézala Moravská Ostrava v období druhé Československé republiky, měla tato akce za úkol nejen propagovat českou lidovou kulturu, ale výtěžkem z vybraného vstupného rovněž finančně podpořit tisíce uprchlíků, kteří se po okupaci československého pohraničí Německem a Polskem v roce 1938 ocitli v Moravské Ostravě jako vyhnanci bez přístřeší a bez prostředků. 

19. února 1929

V úterý 19. 2. 1929 přinesl Polední ostravský deník zprávu o oslavách stých narozenin tehdy nejstaršího občana města Moravské Ostravy, jímž byl bývalý strojvedoucí Petr Čihal. Jubilant, bydlící v Přívoze, sám sebe označoval za rodáka z Hranic. Podle svých vzpomínek měl velmi bohatý život; účastnil se jak bouřlivých událostí revoluce 1848 ve Vídni, tak také prusko-rakouské války v roce 1866, kdy měl zachránit svou lokomotivu před ukořistěním pruským vojskem. Při otevření trati dráhy Ostrava-Frýdlant v roce 1871 řídil lokomotivu slavnostního vlaku. V železniční službě strávil 34 let a na odpočinek odešel v roce 1887. Obdobný věk byl v tehdejší době naprosto neuvěřitelný, a proto by byly na místě i jisté pochyby; nahlédneme-li však do dochovaných matrik narození, zjistíme, že 19. února 1829 se v obci Potštát u Hranic Josefu a Karolině Čihalovým opravdu narodil syn Petr, který se stal zakladatelem rozvětvené dynastie. Poslední léta života trávil zřejmě u vnuka, také strojvedoucího, Jana Čihala v Přívoze. Zemřel necelé tři měsíce před svými 101. narozeninami, ve čtvrtek 5. 12. 1929. 

20. února 1943

V sobotu 20. 2. 1943 se v Domě umění v Moravské Ostravě uskutečnila přednáška českého aktivistického novináře Karla Wernera o cestě českých novinářů na východ. Werner, který byl v té době šéfredaktorem pražského Poledního listu a později Večerního Českého Slova, patřil k předním českým žurnalistům, kteří se dali do služeb německých okupantů. Byl jedním z devíti novinářů, kterým bylo v září 1942 dovoleno uskutečnit cestu po území východní Evropy, okupovaném nacisty. Cílem jeho propagandistické přednášky bylo ukázat „..jak se vytváří život člověka v nacionálně-socialistické Říši, jak se vytvářel v komunistickém Svazu sovětských socialistických republik a jaký zvrat nastává na Východě po obsazení německými vojsky“. Po osvobození Československa byl Karel Werner za aktivní spolupráci s nacisty zatčen, odsouzen k trestu smrti a v roce 1947 popraven. 

Foto: Uprchlíci z Opavska a Těšínska bývali nouzově ubytováni také ve školních tělocvičnách nebo sokolovnách. 

Zpracoval Archiv města Ostravy