Historické kalendárium

pro týden od 11. do 17. února

11. ledna 1927

V Lidovém domě v Moravské Ostravě se 11. ledna 1927  uskutečnilo vystoupení věhlasného polského operního zpěváka-tenoristy Jana Kiepury (narozen 16. 5. 1902 v Sosnowci, Polsko).  Hned prvním uvedeným kusem, árií z Rigoletta (opera Giuseppe Verdiho), uchvátil ostravské publikum, které na konci vystoupení Jana Kiepury aplaudovalo vestoje a vynutilo si na umělci, i přes jeho značnou únavu, další přídavky. Rovněž dobové novinové kritiky nešetřily chválou. 

14. ledna 1924

Dne 14. 1. 1924 se narodil v Karviné Bruno Bělčík, houslový virtuos. Jeho hudební vzdělání již od počátku ovlivnil ostravský houslový pedagog Julius Remeš.  Od roku 1940 hrál v Ostravě v operním i rozhlasovém orchestru. Roku 1942 odešel do Prahy a v letech 1942-1944 studoval na konzervatoři u Norberta Kubáta. V roce 1946 se stal koncertním mistrem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Od roku 1961 působil v České filharmonii. Jako sólista absolvoval desítky zahraničních zájezdů (Německo, Polsko, USA, SSSR aj.), ve svém repertoáru měl na 40 velkých houslových koncertů. I přesto, že od svých 18 let působil v Praze, často a rád jezdil koncertovat také do svého rodného kraje.  Zemřel dne 10. 3. 1990 v Praze. 

14. ledna 1963

Dne 14. 1. 1963 zemřel ve Welsu (Rakousko) Anton Aich, klavírista, sbormistr, hudební pedagog a skladatel. Narodil se dne 22. 2. 1878 v Měcholupech (o. Louny) a od roku 1922 působil v Moravské Ostravě. Přijal zde místo ředitele Městského hudebního ústavu a řídil i místní německý pěvecký sbor a židovský mužský pěvecký sbor. V roce 1945 přesídlil do Horního Rakouska, v letech 1950-1952 vyučoval v Linzi a později v Bad Hall. Většina jeho skladeb pochází z doby působení v Ostravě, jedná se zejména o skladby pro sólové nástroje (převážně klavír), díla orchestrální (Píseň lásky – 1917, Španělské dostaveníčko – 1935 aj.) a několik děl vokálních, příp. sborových s doprovodem orchestru (Lesní pohádka – 1915). 

Foto:

Sken z novin Ostrauer Zeitung: Tagblatt, 12. 3. 1916, pozvánka na koncert 

Zpracoval Archiv města Ostravy