Historické kalendárium

pro týden od 4. do 10. ledna

4. - 9. ledna 1933

Ve dnech  4. až 9. 1. 1933 uspořádal Klub dekoratérů výkladních skříní v Ostravě soutěž o nejkrásnější propagační aranžmá. Podrobnosti k soutěži včetně hlasovacího kupónu byly otištěny v deníku Duch času počátkem měsíce ledna 1933. Ceny do soutěže (např. pytel pšeničné mouky, kožešinový plášť nebo dámské kombiné) věnovaly přední ostravské firmy a obchodní domy (např. Brouk & Babka, firma MOEL, Rix). Čtenáři měli možnost vybrat vítěze ze seznamu bezmála jednoho sta firem přihlášených k „První velké soutěži výkladních skříní ve Velké a Slezské Ostravě“ a hlasovat pro jednotlivé výkladní skříně. Vítězové jednotlivých kategorií a výherci věcných cen byli vyhlášeni a vylosováni na slavnostní schůzi Klubu dekoratérů výkladních skříní 8. 1. 1933 na Nové radnici v Moravské Ostravě a zveřejněni v Duchu času ze dne 10. 1. 1933. 

6. ledna 1893

Dne 6. 1. 1893 se narodil v Třebovicích (m. č. Ostravy) Josef Šrámek, malíř-krajinář, ilustrátor a odborný učitel kreslení. Studoval v letech 1906-1914 na reálném gymnáziu v Lipníku nad Bečvou, po maturitě složil učitelské zkoušky a působil jako učitel v Klimkovicích. V době 1. světové války narukoval do armády a zůstal u vojska až do roku 1920, kdy začal studovat na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Po dalších studiích na pražské akademii výtvarných umění u prof. Nejedlého a zahraničních cestách do Itálie, Francie a Německa přesídlil do Opavy a po následujícím krátkém pobytu ve Zlíně se trvale usadil v Ostravě. Zde působil nejdříve jako učitel, později jako ředitel školy. J. Šrámek byl členem Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, kterému v letech 1934 až 1941 předsedal. Ve své tvorbě prošel obdobím magického realismu, lyrického kubismu a expresionismu. Maloval zejména krajiny a zátiší, ilustroval knihy regionálních autorů a věnoval se také scénografii a užité grafice. Zemřel dne 16. 2. 1971 v Ostravě. 

8. ledna 1969

Dne 8. 1. 1969 zemřel v Ostravě Rudolf Vašek, pěvecký pedagog a kritik. Narodil se 10. 4. 1896 ve Frýdlantě nad Ostravicí do rodiny řezníka Františka Vaška jako nejstarší ze tří dětí. Roku 1903 se rodina po smrti otce přestěhovala do Lubna, kde R. Vašek vyrůstal u nevlastního otce Adolfa Vašíčka (řídícího učitele). Hudební vlohy zdědil zřejmě po mamince, která zpívala na kůru. V letech 1911-1915 studoval na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě u profesorů Edmunda Runda (housle) a Rudolfa Wünsche (varhany), ve vzdělávání pokračoval také v Německu (1924-1927). V období let 1919-1942 vyučoval soukromě a rovněž na ostravských obecných a měšťanských školách. Vytvořil svou vlastní metodu hlasového výcviku, kterou popsal jeho žák Přemysl Kočí. Jako kritik přispíval do ostravského Českého slova. V letech 1951-1955 byl hlasovým poradcem ostravské opery, v letech 1953-1958 působil jako profesor na ostravské konzervatoři. R. Vašek byl oceněn stáním vyznamenáním Za vynikající práci, titulem zasloužilý umělec a Cenou města Ostravy. 

Fota:

Snímek výkladní skříně obchodního domu Rix ze soutěže konané 4. až 9. ledna 1933. 

Obchodní dům Brouk & Babka na fotografii z 30. let minulého století. 

Zpracoval Archiv města Ostravy