Historické kalendárium

pro týden od 23. do 29. listopadu

23. – 24. listopad 1990

V dnech 23.–24. 11. 1990 proběhly v Ostravě první demokratické polistopadové volby do obecních zastupitelstev. Ačkoliv tyto volby nebudily takový zájem jako ve stejném roce konané volby parlamentní, účastnilo se jich přes 57 % oprávněných voličů. Podle očekávání v Ostravě zvítězilo Občanské fórum se ziskem 44,8 % hlasů před Komunistickou stranou Československa (23,4 %), Čs. stranou lidovou (6,4 %), Čs. stranou sociálně demokratickou (5,6 %) a Stranou zelených (5,5 %). S účinností od data konání komunálních voleb se statutární město Ostrava členilo do 22 městských obvodů. Toto územně správní členění přetrvalo až do současnosti, pouze s výjimkou městského obvodu Plesná, jenž byl na základě místního referenda vyčleněn z porubského obvodu a jako 23. městský obvod zřízen teprve usnesením Zastupitelstva města Ostravy ze dne 24. 11. 1993. 

25. listopad 1922

Dne 25. 11. 1922 se v tehdy samostatné Porubě narodil hudební skladatel, klavírista, spisovatel a pedagog Ilja Hurník. Pocházel z učitelské rodiny a vyrůstal ve Slezsku. Již od útlého dětství projevoval mimořádný hudební talent. Gymnaziální studia i studium hry na klavír zahájil v Moravské Ostravě. Přestože od roku 1938 žil a působil v Praze, kde absolvoval konzervatoř a Akademii múzických umění, do rodného kraje se často vracel a ve své tvorbě významně čerpal ze slezské lidové písně. V letech 1957–1976 působil jako sólista Státní filharmonie Ostrava. Co pro něj v životě znamenalo Ostravsko a opavské Slezsko, zachycují dvě jeho vzpomínkové knihy. Po roce 1990 byl prezidentem Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj v Ostravě a Ostravská univerzita mu v roce 1992 jako vůbec prvnímu udělila čestný doktorát. Ilja Hurník zemřel 7. 9. 2013 v Praze. 

28. listopad 1968

Dne 28. 11. 1968 proběhl v Domě kultury pracujících VŽKG (dnes Dům kultury města Ostravy) krajský aktiv Lidových milicí. Jednalo se na něm o závěrech listopadového pléna Ústředního výboru Komunistické strany Československa, které do Ostravy přijel představit tajemník ÚV KSČ Vasil Biľak. Právě listopadové události jsou považovány za klíčový předěl politického vývoje po srpnové okupaci Československa, kdy ve vnitrostranickém mocenském boji mezi komunisty ofenzivně vystoupili neostalinističtí konzervativci, prosazující zájmy moskevského vedení. Celkem 1 100 milicionářů Severomoravského kraje jednomyslně schválilo rezoluci listopadového pléna ÚV KSČ, jež přímo vedla k nastolení tzv. normalizace. Podobných aktivů se v Ostravě ve druhé půli listopadu 1968 konalo více a podporu konzervativnímu křídlu KSČ zde vyjednávali vedle Biľaka také další čelní normalizátoři, jako byli Alois Indra či Josef Kempný. 

Foto:

Ilja Hurník při slavnostním předání čestného občanství města Ostravy na Nové radnici 1. 10. 1997 (foto Hana Kunzová). 

Zpracoval: Archiv města Ostravy