Historické kalendárium

pro týden od 26. října do 1. listopadu

26. října 1991

Dne 26. října 1991 zemřel v Ostravě lékař a primář Jiří Velemínský. Absolvoval studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  Od května 1936 do září 1939 pracoval jako sekundář na interně závodní nemocnice v Ostravě-Vítkovicích. Pro svůj židovský původ byl v říjnu 1939 internován v pracovním táboře v Nisku (Polsko). Po zrušení tábora v roce 1940 se usadil v Praze, kde pracoval jako pomocný zubní laborant. Pro svou činnost v ilegální odbojové skupině byl v roce 1943 zatčen a vězněn v Praze a Malé pevnosti v Terezíně. Prošel několika koncentračními tábory (Osvětim, Buchenwald, Dormittingen a Allach). Po válce pracoval ve vítkovické závodní nemocnici, kde byl později jmenován přednostou 2. interního oddělení vítkovické nemocnice a poté i primářem. Pro své politické postoje a názory musel odejít z čelních funkcí a v květnu 1971 nastoupil na Endokrinologický ústav v Lubochni (Slovensko), kde v osmdesátých letech vyvrcholila jeho vědecká a publikační činnost. 

27. října 1903

První automobil z kopřivnické automobilky, objednaný pro ředitelství Wilczkových dolů ve Slezské Ostravě, byl do Ostravy dodán 27. října 1903. Jednalo se o osobní automobil typu B s dvouválcovým motorem o výkonu 12 koní se čtyřsedadlovou karosérií. Na počátku 20. století nebylo vlastnictví osobního automobilu v Ostravě příliš obvyklé. Úřední statistika koncem roku 1908 zaznamenala v obvodu policejního komisařství Moravské Ostravy celkem 11 automobilů v moravské a 5 ve slezské části.

29. října 1899

V budově Národního domu v Moravské Ostravě (dnes Divadlo Jiřího Myrona) se nepořádaly pouze kulturní a společenské akce, ale soustřeďoval se zde také český národně-politický život, do jehož popředí se na konci 19. století dostaly zejména jazykové, školské, kulturní a národohospodářské otázky. Od jeho založení zde působil spolek Moravský klub spjatý s politikou národní strany (mladočeské). Ten dne 29. října 1899 uspořádal velké lidové shromáždění, které se zabývalo tehdejší současnou politickou situací za účasti říšských a zemských poslanců.

Zpracoval: Archiv města Ostravy