Historické kalendárium

pro týden od 16. do 22. listopadu

19. listopad 1995

V neděli 19. 11. 1995 byla slavnostně předána k užívání věřícím i široké veřejnosti nová modlitebna církve bratrské na ulici 28. října v Moravské Ostravě. Posvěcení modlitebny byl přítomen vedle kazatele ostravského sboru Jaroslava Orawskiho též předseda rady církve bratrské Pavel Černý, mezi pozvanými hosty se objevil např. i tehdejší ministr obrany Vilém Holáň. Budova byla vystavěna na místě bývalé obřadní síně židovského hřbitova a přes ulici naproti původní modlitebně sloužící již od roku 1939. Církev bratrská vznikla v roce 1882 jako protestantská, reformovaná a evangelikální církev, hlásící se k odkazu Jednoty bratrské a Jana Amose Komenského. Její počátky na Ostravsku sahají až k roku 1895, ovšem trvale přítomná je zde teprve od roku 1927. V současné době má církev na území města celkem čtyři sbory, které jsou součástí seniorátu Severní Morava. 

20. listopad 1952

Dne 20. 11. 1952 v odpoledních hodinách byl na ostravském hlavním nádraží slavnostně přivítán sovětský spisovatel a novinář Boris Nikolajevič Polevoj (1908–1981), známý především díky románu Příběh opravdového člověka, v němž literárně zpracoval životní osud Hrdiny Sovětského svazu letce Alexeje Meresjeva. Oficiální návštěva B. Polevoje v Ostravě se uskutečnila ve stejných dnech, kdy v Praze probíhal politický proces s Rudolfem Slánským a spol., a sledovala jasné propagandistické cíle. Ještě večer 20. 11. se spisovatel účastnil besedy s horníky na Dole Stachanov, která měla podpořit údernické hnutí v ostravských šachtách. Následujícího dne 21. 11. navázal jeho program besedou v cirkuse Beskyd v rámci Měsíce čs.-sovětského přátelství, věnovanou velkým stavbám komunismu a družbě mezi ČSR a Sovětským svazem. Večer se pak na Nové radnici sešel se zástupci ostravské kultury. 

21. listopad 1844

Dne 21. 11. 1844 se v Jihlavě narodil advokát JUDr. Karl Richter. Pocházel z rodiny vrchního zemského soudního rady, vystudoval střední školu v Opavě a práva ve Vídni. V roce 1873 přišel do Moravské Ostravy a otevřel si zde samostatnou advokátní kancelář, která poskytovala právní zastoupení subjektům ostravského velkoprůmyslu a velkokapitálu. Byl dlouholetým členem moravskoostravského obecního výboru a městským radním. Stal se čelným představitelem a mluvčím ostravské německé menšiny. Velmi aktivně se zapojil do zdejšího spolkového života. Stál např. u zrodu spolku Deutsches Haus a podílel se na výstavbě kulturního a společenského střediska ostravských Němců. Jako zakladatel turistického spolku Beskidenverein se zasloužil o rozvoj beskydské turistiky i lyžařského sportu. Výraznou stopu zanechal také jako člen a velitel německého dobrovolného hasičstva. Karl Richter zemřel 14. 7. 1928 v Moravské Ostravě. 

Foto:

JUDr. Karl Richter (1844–1928)

Zpracoval Archiv města Ostravy