Historické kalendárium

pro týden od 19. do 25. října

19. října 1896

Marie Glabazňová (publikovala též pod pseudonymy Marie Kadulová či Marie Krzeszovjáková) byla česká učitelka a spisovatelka, která se narodila 19. října 1896 v Kroměříži. Maturovala v roce 1915 na soukromém učitelském ústavě sester dominikánek v Řepčíně u Olomouce. V následujících letech učila např. v Kroměříži, Opavě-Kateřinkách, Břeclavi nebo Hodoníně. V letech 1926 až 1939 žila v Ostravě a učila v Ostravě-Vítkovicích. Ostravský pobyt na ni hluboce zapůsobil a zanechal stopy, které se projevily i v její literární tvorbě (např. sbírka básní Hřbitov na Slezské). Mezi její další tvorbu patří básnické sbírky Korálový věnec, Kroky na dlažbě, Zimostráz, Četl v žilobití vrásek nebo Růže ze tmy. Její literární pozůstalost je uložena v Památníku Petra Bezruče v Opavě.

 

20. října 1792

Ostravský magistrát se dne 20. října 1792 na doporučení krajského úřadu obrátil na císařský majestát ve Vídni se svou prosbou o zrušení svinského trhu ve vsi Zámostí a jeho přeložení do Moravské Ostravy. Do té doby nebyl dobytčí trh v Moravské Ostravě nijak organizován a řízen. Magistrát usiloval o znemožnění dosavadního volného obchodování s dobytkem a o umožnění snížení cen na trhu. List krajského úřadu ze dne 19. ledna 1793 oznámil magistrátu, že císařské veličenstvo propůjčilo Moravské Ostravě právo na konání dobytčího trhu, a to každý týden v úterý a ve středu.

 

22. října 1949

Dne 22. října 1949 vytvořil kopřivnický rodák, světový rekordman a olympijský vítěz Emil Zátopek na stadionu v Ostravě-Vítkovicích nový světový rekord v běhu na 10 km časem 29:21,2 min. Dosavadní světový rekord finského atleta Viljo Heina z 1. září 1949 byl překonán o 6 vteřin. Vítkovický stadion nebyl vybrán náhodou, neboť zde Zátopek pokořil světový rekord na stejné trati již jednou, a to 11. června 1949.

Fota:

Přebal knihy Marie Glabazňové Četl v žilobití vrásek z roku 1974.

Emil Zátopek při vytvoření prvního světového rekordu v běhu na 10 km 11. června 1949 na stadionu v Ostravě-Vítkovicích.

Zpracoval: Archiv města Ostravy