Historické kalendárium

pro týden od 9. do 15. listopadu

9. listopadu 1967

Dne 9. 11. 1967 byl ukončen provoz nejstarší ostravské elektrárny, známé především pod označením MOEL. Elektrárna byla vybudována na základě koncese, kterou město Moravská Ostrava udělilo budapešťské firmě Ganz & Comp. v roce 1896. K jejímu zprovoznění došlo na počátku ledna 1898. Potřeba energie v té době rostla zvláště v souvislosti s budováním lokálních drah s elektrickou trakcí. V roce 1900 elektrárnu převzala nově založená Moravskoostravská elektrárenská akciová společnost (odtud MOEL) se základním kapitálem 2,5 milionu korun, v níž si město podrželo minoritní podíl. V meziválečné době vzrostl akciový kapitál společnosti až na 11 milionů Kč. Elektrárna sloužila svému původnímu účelu ještě po druhé světové válce. V roce 1959 byla upravena pro zásobování teplem sídliště Jindřiška. Současně s tím klesala produkce elektrické energie, až byla v roce 1961 zastavena úplně a elektrárna MOEL byla přejmenována na Teplárnu Ostrava. 

11. listopadu 1934

Dne 11. 11. 1934 zemřel v Opavě JUDr. Viktor Gschmeidler, státní úředník a někdejší okresní hejtman v Moravské Ostravě. Narodil se 21. 8. 1869 v Brně do německé poštmistrovské a úřednické rodiny, která od roku 1792 držela dědičný šlechtický titul. Vystudoval práva ve Vídni a od 1893 působil ve státní politické správě na Moravě. V roce 1902 byl přeložen k Okresnímu hejtmanství v Moravské Ostravě. Od roku 1908 tento úřad prozatímně spravoval, resp. byl pověřen jeho řízením, v roce 1913 byl jmenován ostravským okresním hejtmanem. Veřejnost oceňovala především jeho nestrannost a objektivitu, s nimiž přistupoval k řešení nacionálních a sociálních konfliktů na Ostravsku, které vygradovaly v letech první světové války. V roce 1918 usnadnil ostravskému Národnímu výboru převzetí moci a projevil loajalitu vůči čs. státu. Následně přešel ke slezské politické správě do Opavy, byl jmenován vládním radou a stal se respektovaným znalcem pro oblast správního práva. 

11. – 17. listopadu 2001

Primátor Ostravy Čestmír Vlček s delegací navštívil ve dnech 11. až 17. 11. 2001 město Pittsburgh v Pensylvánii v USA. Při té příležitosti mj. se svým protějškem, starostou Thomasem J. Murphym Jr. podepsal Dohodu o vzájemném partnerství a spolupráci. Došlo tak k upevnění vztahů mezi oběma městy, rozvíjených již od devadesátých let 20. století předchozím primátorem Evženem Tošenovským. Partnerství Ostravy s Pittsburghem bylo založeno na sdílení podobných zkušeností s útlumem těžkého průmyslu, využitím průmyslového dědictví a záchranou památek, řešením problémů restrukturalizace ekonomiky a depopulace. Nově uzavřená smlouva pokrývala vzájemné kontakty obou měst v oblasti hospodářství, kultury, vzdělávání a sportu. Americký Pittsburgh se zařadil mezi současných čtrnáct partnerských měst Ostravy.

Zpracoval: Archiv města Ostravy