Historické kalendárium

pro týden od 2. do 8. listopadu

4. listopadu 1931

V Mariánských Horách (m. č. Ostravy) se 4. 11. 1931 narodil sbormistr a hudební pedagog Lumír Pivovarský. Studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor hudební výchova. Poté působil na Střední pedagogické škole v Krnově, kde začala jeho dlouholetá sbormistrovská činnost. Založil dívčí pěvecký sbor, ale věnoval se také smíšenému sboru Slezan (1957–1961). V roce 1961 přešel na katedru hudební výchovy Pedagogického institutu v Ostravě. Po příchodu do Ostravy převzal vedení dívčího sboru Domu kultury pracujících VŽKG. V roce 1966 založil na katedře smíšený Vysokoškolský pěvecký sbor, s nímž dosáhl značného úspěchu u nás i v zahraničí. Kromě své umělecké činnosti se zasloužil také o umělecko-pedagogický rozvoj svého pracoviště. Pivovarský se vyznačoval širokými hudebními a kulturními zájmy, ve kterých ho podporovala také jeho manželka Jana Pivovarská, známá malířka a zpěvačka lidových písní. 

5. listopadu 1929

Dne 5. listopadu 1929 se konala komisionální prohlídka ostravského zámku za účasti státního stavebního technika, který ve svém odborném posudku konstatoval špatný stavební stav objektu. Vznesl řadu závažných argumentů o neudržitelnosti poškozené a poddolované jihozápadní části zámku. Dále ve své zprávě doporučil, aby byly opraveny opěrné zdi na severozápadní a jihozápadní straně nad řekou Lučinou, které by zadržely možné posuny půdy hrozící vlivem poddolování. Přítomnému zástupci památkového úřadu nezbývalo nic jiného, než se zjištěními částečně souhlasit. Boj o záchranu slezskoostravského zámku jako nejstarší dochované stavební památky na Ostravsku, však trval i v dalších letech. 

8. listopadu 1960

První ročník festivalu estrádního umění v Severomoravském kraji, který pořádal nový útvar pro estrády KPFKE (Krajský podnik pro film, koncerty a estrády v Ostravě), začal 8. listopadu 1960. Sjeli se na něj profesionální estrádní umělci z celého kraje. Denně mohla veřejnost zhlédnout několik vystoupení po celý den. Podle ohlasu u obecenstva i odborné kritiky vyhrál v této přehlídce soubor Divadla Petra Bezruče se svou inscenací „Štafle“. 

Foto:

Pohled na slezskoostravský zámek od řeky Lučiny v první polovině 20. století. 

Zpracoval: Archiv města Ostravy