Historické kalendárium

pro týden od 21. do 27. září

23. září 1868

V Moravské Ostravě se 19. 9. 1868 narodil stavitel, sběratele a mecenáš umění František Jureček, který svou sběratelskou činností získal na 120 obrazů, kreseb a soch. Před smrtí celou sbírku odkázal Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě s přáním, aby byla umístěna v právě budovaném Domě umění, který byl otevřen 13. května 1926. Sbírka se stala jako tzv. Jurečkova galerie základem galerijních sbírek nové veřejné instituce výtvarného umění v Ostravě. František Jureček zemřel 5. října 1925 v Moravské Ostravě.

26. září 1396

Olomoucký biskup Mikuláš z Riesenburku udělil 26. září 1396 moravskoostravské fojtství Šimonovi Grymovi zároveň s příjmy mj. ze dvou řeznických krámků, dvou ševcovských dílen a dvou pekařství. Jedná se o první písemný doklad o činnosti řemeslníků ve městě. Rovněž se zde poprvé zmiňuje dědičná rychta v Moravské Ostravě, sídlo městského rychtáře jako zástupce biskupa ve městě.

27. září 1789

Ve Frankfurtu nad Mohanem se 27. 9. 1789 narodil malíř a litograf Jakob Alt. Ve 40. a 50. letech 19. století pobýval na Ostravsku a Opavsku. V roce 1855 namaloval akvarelový pohled na Moravskou Ostravu z vrhu Jaklovce a z téhož roku pochází několik litografických pohledů na Moravskou Ostravu, Vítkovice a Polskou Ostravu. Zemřel 30. července 1872 ve Vídni.

Foto: Mecenáš umění František Jureček.

Zpracoval: Archiv města Ostravy