Historické kalendárium

pro týden od 28. září do 4. října

28. září 1580

Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský 28. září 1580 vydal cechu kožešníků a blanařů nový cechovní řád, jelikož starší zničil požár. V něm byla stanovena řada povinností, ale také přesně specifikována podoba mistrovského díla, která spočívala ve vyhotovení blány ze sta králíků a mužského kožichu ze tří skopových kůží. Část ustanovení se již nesla ve výrazně protireformačním duchu. Členové cechu byli povinni účastnit se každoročně zpovědi, přijímaní, církevních procesí, navštěvovat kostel o nedělních bohoslužbách.

1. října 1984

Dne 1. 10. 1984 byl slavnostně otevřen obchodní dům Prior (dnes Obchodní centrum Laso) na dnešním Masarykově náměstí s prodejní plochou 5726 m². Byl to tehdy největší Prior v Severomoravském kraji a čtvrtý v pořadí v rámci celého Československa. Pro pohodlí zákazníků byly zřízeny pojízdné schody, šest výtahů a terasa, která umožňovala přesun do Domu obuvi.

4. října 1828

Datem 4. října 1828 je označen rozpočet na zbourání součástí moravskoostravských městských hradeb zpracovaný zednickým mistrem Janem Michnou. Odklízecí práce vyčíslil na 64 zlatých. Dokument však obsahoval nepřesnosti, zejména v nákladech na zbourání věží, takže město záměr odložilo o dva roky.

Foto:

Obchodní dům Prior v 80. letech minulého století.

Zpracoval: Archiv města Ostravy