Historické kalendárium

pro týden od 14. do 20. září

15. září 1584

V listině olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z 15. 9. 1584 je první písemná zmínka o Nové Vsi, a to v souvislosti s narovnáním sporů mezi městem Moravskou Ostravou a vladykou Janem Prakšickým ze Zástřizl a na Zábřehu ve věci pozemků u Zábřehu. Pro často měnící se tok řeky Odry vznikaly spory o používání luk v její blízkosti, a listina olomouckého biskupa vydaná v zábřežské tvrzi měla tyto rozpory narovnat. Od svého založení byla Nová Ves poddanskou vsí Moravské Ostravy. 

16. září 1799

Fulnecký měšťan a ranhojič Franz Jaschke otevřel 16. 9. 1799 první a na více než sto let jedinou veřejnou lékárnu U Zlaté koruny v Moravské Ostravě. Nacházela se v domě na rohu dnešního Masarykova náměstí a ulice Velké. Jako vážená a známá osobnost zastával v letech 1813–17 post purkmistra. V roce 1827 přešla lékárna do rukou Severina Johannyho, který ji v roce 1832 přestěhoval do domu na rohu Masarykova náměstí a ulice Solné. V roce 1869 ji převzal jeho syn magistr farmacie Adalbert Johanny. Do svého nynějšího působiště se lékárna U Zlaté koruny přestěhovala po 2. světové válce, neboť původní dům byl zničen náletem. 

19. září 1911

Dne 19. září 1911 byla slavnostně vysvěcena synagoga ve Vítkovicích. Zpracováním jejího návrhu byl pověřen moravskoostravský architekt a stavitel Felix Neumann. Dvoupodlažní budova se nacházela na dnešním náměstí Jiřího z Poděbrad. Synagoga pojala 160 věřících, hlavní galerie čítala 66 míst, na dvě boční galerie se vešlo vždy po 36 osobách. Pozemek s budovou, od okolí oddělovala železné oplocení na podezdívce se vstupní brankou. Synagoga byla vypálena nacisty 24. 5. 1939. Na jejím místě vzniklo sportovní hřiště, dnes náležející ke střední odborné škole AHOL. 

Foto:

Hlavní škola na Zámecké ulici postavená v roce 1869. 

Zpracoval: Archiv města Ostravy