Historické kalendárium

pro týden od 7. do 13. září

10. září 1909
 
Dne 10. září 1909 se narodil v Chropyni (okr. Kroměříž) Antonín Kašper, dirigent, skladatel a pedagog (zemřel 2. 4. 1974 v Ostravě). Hudební vzdělání v oboru klavír a sborový zpěv ukončil v roce 1936 na brněnské konzervatoři. Poté působil jako učitel hudby v Jevíčku a Hulíně a v roce 1946 se stal hudebním režisérem a dirigentem brněnského rozhlasu. Následně přestoupil jako dirigent operety do opavského divadla a v roce 1948 přešel do ostravského divadla, kde zůstal až do roku 1969. Za dobu svého působení v Ostravě uvedl 58 premiér činoherních skladeb a operet světového i českého repertoáru. Je také autorem řady skladeb, např. pro Ostravský rozhlasový orchestr.  

11. září 1869

Dne 11. září 1869 je datována dotační listina ostravského městského zastupitelstva upravující poměry na hlavní chlapecké škole v Moravské Ostravě na Zámecké ulici. Jeden z jejich článků též upravoval jazyk vyučování. Uznávala se převaha slovanského jazyka dětí, a proto se v prvních třídách učilo česky. Dále se zde však hovořilo o přání obyvatel města, aby se žákům dala příležitost naučit se i druhému zemskému jazyku, proto se ve 2. třídě zaváděla povinná němčina a ve větší míře se jí také učilo ve 3. a ve 4. třídě. Náboženství se mělo vyučovat v mateřském jazyce žáků, ve výuce zpěvu se mělo přihlížet k oběma jazykům.

13. září 1944

V noci ze 13. na 14. září 1944 byla v Beskydech poblíž Slavíče vysazena šestičlenná paraskupina Wolfram složená z příslušníků čs. vojska v Anglii. Byla to jediná skupina vyslaná londýnským odbojovým centrem s úkolem organizovat a vést partyzánské hnutí. Členem skupiny, v jejímž čele stanul kpt. J. Otisk, byl také radvanický rodák Robert Matula. Seskok neproběhl šťastně. První roj parašutistů se vůbec nesešel a radiotelegrafista K. Svoboda byl nepříznivou shodou okolností zatčen německým komandem. Ztracena byla vysílačka a část materiálu. Skupina navázala styk s partyzány, ale později byla nucena se stáhnout před protipartyzánskými akcemi gestapa do Kunčic pod Ondřejníkem a posléze do Líšně u Brna. V boji proti německé armádě pokračovali členové skupiny až do příchodu Rudé armády.

Příloha:

Hlavní škola na Zámecké ulici postavená v roce 1869.

Zpracoval: Archiv města Ostravy