Historické kalendárium

pro týden od 31. srpna do 6. září

1. září 1935

Ostravský deník Duch času přinesl informaci o dokončení stavby hudební školy svazu kovodělníků ve Vítkovicích na dnešní Lidické ulici čp. 507. Budova byla postavena podle projektu brněnského architekta Bohuslava Fuchse a dodnes v ní sídlí Základní umělecká škola Leoše Janáčka. Slavnostní otevření se konalo 8. září. Hudební škola ve Vítkovicích byla založena už v roce 1921 a zpočátku se na ní vyučovalo zpěvu, hře na klavír, housle a dechové nástroje. Od školního roku 1935/1936 nesla název Hudební škola dr. Leoše Janáčka. Do její historie se zapsaly významné osobnosti hudebního života, mezi něž patří ředitel kůru ve Vítkovicích Antonín Hradil, jeho syn skladatel a pedagog František Míťa Hradil nebo dirigent Ostravské filharmonie Jan Pešat, který zastával v letech 1926–1959 funkci ředitele školy.

2. září 1914

V Bystřici pod Hostýnem (okr. Kroměříž) se narodil lékař Vladimír Knapek (zemřel 19. 3. 1974 v Ostravě). Začátek jeho životní kariéry byl neradostný, neboť po uzavření vysokých škol nacisty strávil tři roky v koncentračním táboře Oranienburg. Studium dokončil po roce 1945 a jako specialista na ortopedii byl v roce 1951 pověřen budováním rehabilitačního ústavu pro tělesně postižené v Chuchelné, kde byl také prvním ředitelem. Stál též u zrodu myšlenky vybudování rehabilitačního centra a vesničky paraplegiků v Hrabyni na Opavsku, z níž se postupně vytvořil dnešní rehabilitační ústav. Jako aktivní sportovec a rehabilitační lékař prosazoval rozvoj sportu u tělesně postižených občanů, působil však i jako sportovní lékař hokejistů TJ Vítkovice a fotbalistů TJ Baník Ostrava. 

5. září 1908

Velký sál českého Národního domu v Moravské Ostravě byl komisionálně shledán způsobilým k pořádání divadelních představení. Nic pak nestálo v cestě k založení stálého českého divadla v Moravské Ostravě. Silný impuls vyšel z tehdejší německé městské rady, která dala postavit městské divadlo. Zde se však nehrály české hry. Proto se při Spolku Národní dům v květnu 1908 ustavilo divadelní komité, které se začalo neprodleně zabývat přípravami zřízení stálé české divadelní scény. V letech 1908 - 1910 působila v Moravské Ostravě divadelní společnost Františka Trnky, pak se tu usadila kočovná společnost Aloise Janovského. 

Foto:
Národní dům v Moravské Ostravě (dnes divadlo Jiřího Myrona) kolem roku 1900. 

Zpracoval: Archiv města Ostravy