Historické kalendárium

pro týden od 17. do 23. srpna

17. srpen 1917

Dne 17. 8. 1917 zemřel v Ostravě hudební pedagog a skladatel Rudolf Kadleček (*4. 12. 1856). Po vystudování působil nejprve jako kapelník a učitel hudby ve Vsetíně a Kroměříži. Do Ostravy přišel v roce 1889, kde o rok později založil a až do své smrti vedl první (soukromou) českou hudební školu ve městě. Vedle toho skládal hudbu. Je autorem několika klavírních a houslových skladeb, ve známost vešla např. vánoční Valašská mše, opereta Milion a úspěch mělo i Valašské halekání pro sóla, smíšený sbor a klavír. Byl také publikačně činným, v roce 1904 napsal hudební příručku Theorie hmatníku a o rok později O výchově hudební.  

20. srpen 1831

Dne 20. 8. 1831 byly v blízkosti města Moravské Ostravy kvůli rozšíření epidemie cholery neprodyšně uzavřeny vojenským sanitním kordonem státní hranice s Pruskem a zemské hranice s Haličí a Uhrami. Státní hranici s Pruskem od ústí řeky Opavy do Odry u Svinova až po ústí řeky Ostravice do Odry v Hrušově střežil 3. prapor pěšího pluku prince Emila z Hessen-Darmstadtu. Ostravský magistrát musel vybudovat v Přívozu 5 dřevěných strážnic a 22 přízemních obytných dřevěných domů pro důstojníky a mužstvo. Vojáci střežili hranici do 24. 10., poté byli odvoláni. Epidemii cholery se podařilo v Moravské Ostravě potlačit až na konci roku 1831. Celkem onemocnělo 175 obyvatel města, z nichž 62 nákaze podlehlo.   

23. srpen 1901

Na základě výnosu ministerstva kultu a vyučování ve Vídni ze dne 23. 8. 1901 byla v Polské Ostravě zřízena první česká měšťanská škola ve Slezsku. Jednalo se o školu chlapeckou, pro niž byla v letech 1901–1902 vystavěna budova v prostoru dnešní Hřivnáčovy ulice mezi kostelem sv. Josefa a zrušeným Dolem Trojice. Během krátké existence školy zvané

U Kostela v ní vedle měšťanské školy chlapecké působila též obecná škola chlapecká, první dva ročníky v roce 1905 založeného samostatného českého učitelského ústavu a česká měšťanská škola dívčí. Od roku 1903 v ní byla umístěna nově zřízená živnostenská škola pokračovací s českým jazykem vyučovacím, určená pro výchovu řemeslnického dorostu.

Už v témže roce se však na budově začaly objevovat škody způsobené důlní činností. Poté, co začalo hrozit její zřícení, byla budova v roce 1930 zbourána. 

Příloha:

Plán dřevěného vojenského baráku pro tři důstojníky a pomocný personál. 

Zpracoval: Archiv města Ostravy