Historické kalendárium

pro týden od 10. do 16. srpna

10. srpna 1507

Dne 10. srpna 1507 zemřel zástavní pán Moravské Ostravy a Hukvald Beneš Černohorský z Boskovic. Panství s Moravskou Ostravou držel střídavě se svými bratry Tasem a Dobešem. S posledně jmenovaným vlastnil Beneš značný majetek, jehož centrum tvořil hrad Černá Hora. Roku 1483 koupili hrad Holštejn, který však vlastnili pouze 10 let. Důvodem zástavy Moravské Ostravy a Hukvald byly finanční nesnáze olomouckého biskupství, způsobené boji mezi královskými vojsky Jiřího z Poděbrad a vojsky panské jednoty a rovněž uherskými válkami. Teprve po smrti Beneše Černohorského mohl olomoucký biskup Stanislav Thurzo vyplatit ze zástavy Hukvaldy a Ostravu. I na to si však finančně zdecimovaný olomoucký biskup musel půjčit, a sice od svého bratra Jiřího Thurza, kremnického hraběte a nejvyššího správce uherské královské komory. 

12. srpna 1919

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě zahájilo 12. srpna 1919 svou uměleckou činnost představením Smetanovy opery Prodaná nevěsta v budově Městského divadla (nynější Divadlo Antonína Dvořáka). Dílo nastudovala divadelní společnost Václava Jiříkovského, který byl rovněž prvním ředitelem NDMS. Jak uvádí dobový tisk, opera byla „dekoračně úplně nově vypravena, dle návrhu akademického malíře Štapíra“ a v tanečních číslech vystoupilo „64 dam a baletní soubor“. Na představení, byli kromě zástupců státních a samosprávných orgánů, pozvání také představitelé americké vojenské mise v Československu. 

12. srpna 1928  

Dne 12. srpna 1928 zemřel v Ostravě hudební skladatel Leoš Janáček (narodil se 3. července 1854 v Hukvaldech). Ačkoliv Janáček žil od roku 1865 trvale v Brně, poměrně často zajížděl do svého rodiště, kde nejprve i s rodinou pobýval u hajného V. Sládka. Od roku 1921 Janáček vlastnil v Hukvaldech dům. Mistr navštívil Moravskou Ostravu před svou smrtí celkem čtyřikrát. Osudným se mu stal prázdninový pobyt v roce 1928 na Hukvaldech, kde nečekaně onemocněl zápalem plic a po převozu do ostravského Kleinova sanatoria (dnes budova ředitelství Městské nemocnice Ostrava) náhle zemřel na zástavu srdce. 

Fotografie: Kleinovo sanatorium, ve kterém zemřel skladatel Leoš Janáček 

Zpracoval: Archiv města Ostravy