Historické kalendárium

pro týden od 20. do 26. července

20. července 1923

Dne 20. července 1923 začala stávka horníků na všech šachtách ostravsko-karvinského revíru proti snížení mezd o 18 %, ke které se solidárně připojili havíři v celé Československé republice. Stávka proběhla bez incidentů, jen, jak uvádí kronika Slezské Ostravy: „Na Zárubku 1. října a na Terezii 3. října způsobily výtržnost hornické ženy a mládež, aby daly najevo svou nevoli nad tím, že závodní úředníci a dozorci v dolech pracovali (ovšem se svolením revírního stávkujícího výboru).“ Stávka skončila 7. října, neboť stávkující přistoupili na 13% snížení mzdy s platností do 31. května 1924. 

21. července 1926

Dne 21. 7. 1926 se v domě na ulici 28. října č. p. 49, v blízkosti dnešního Masarykova náměstí v Moravské Ostravě narodil pozdější světově proslulý filmový a divadelní režisér, producent a publicista Karel Reisz. Krátce poté, co zahájil studium na gymnáziu v Přívoze, musel v roce 1939 uprchnout před nacistickou hrozbou do Velké Británie jako jedno z dětí zachráněných Nicholasem Wintonem. V letech 1944–1945 sloužil u letectva RAF. Po válce zůstal v Anglii, kde se od roku 1949 věnoval filmovému umění, nejprve jako publicista, od poloviny 50. let 20. století jako režisér a producent hraných dokumentů a filmů. Od roku 1974 působil v Hollywoodu (USA). Za svoji kariéru natočil celkem devět celovečerních hraných filmů. K nejznámějším patří jeho první snímek V sobotu večer, v neděli ráno (1960) či Francouzova milenka (1981) s pěti nominacemi na Oskara. V letech 1991–2001 se věnoval divadelní režii v Londýně (Velká Británie), Dublinu (Irsko) a Paříži (Francie). Zemřel 25. listopadu 2002 v Londýně. 

23. července 1905

V hotelu Tomsa v Polské (dnešní Slezské) Ostravě, který stával na rohu dnešní Michálkovické a Hladnovské ulice, se 23. 7. 1905 uskutečnila ustavující konference samostatné organizace Českoslovanské sociální demokracie pro II. volební okres ve Slezsku, zahrnující Těšínsko. Jednání zahájil Jan Prokeš, v té době odpovědný redaktor novin Duch času. Ve svém projevu mj. uvedl, že v tomto kraji vystupují ostře národnostní konflikty mezi českým a polským obyvatelstvem, které mají neblahý vliv na dělnické hnutí. „Zasahováním nacionálů jsou naši soudruzi, ať již čeští polští, zatahováni na nezásadní půdu, což vyvolává těžké sváry“. Následovaly volby předsednictva okresního výboru. V době svého vzniku měla tato organizace sociální demokracie přibližně 200 členů působících v šesti obcích. 

Foto: 

Pamětní deska Karlu Reiszovi na jeho rodném domě na ulici 28. října v Moravské Ostravě 

Zpracoval: Archiv města Ostravy