Historické kalendárium

pro týden od 29. června do 5. července

1. červenec 1915

V ostravském tisku se 1. července 1915 objevily zprávy o ukončení válečného konfliktu a brzkém uzavření míru. Zvěsti se záhy ukázaly liché a byly vyvráceny. Že situace dosud není zralá k uzavření míru, vyplývala z toho, že Anglie jmenovala komisi odborníků ke zvýšení výroby potravin pro případ, že by válka trvala až do doby po žních 1916. Z Ruska zase přišla zpráva, že bylo v Americe objednáno šest miliónů párů zimní obuvi jako příprava pro druhou válečnou zimu. 

2. červenec 1975

V Ostravě dne 2. 7. 1975 zemřela malířka, grafička, spisovatelka Helena Salichová (narodila se 25. dubna 1895 v Kyjovicích). Od roku 1926 se trvale usadila v Polance nad Odrou, kde také vznikla většina jejích malířských a literárních prací. Převážná část její výtvarné tvorby - linoryty, dřevoryty, kresby a akvarely - vznikala jako ilustrační doprovod k vlastním sbírkám slezských pohádek, písní a jiným pracím národopisného charakteru. Z její iniciativy a z výtěžku výtvarných prací zachycujících válečnou spoušť ve zničených slezských obcích, vznikla rozsáhlá akce Budujeme Slezsko, vyhlášená 23. září 1945 na Ostré Hůrce u Opavy. Náplní akce byla myšlenka požádat česká a moravská města a obce ve vnitrozemí o převzetí kmotrovství nad postiženými oblastmi ve Slezsku. 

4. červenec 1905

Dne 4. 7. 1905 došlo k neštěstí na Dole Salm v Polské Ostravě, když udušením zahynulo 11 horníků. Vina byla dávána správě jámy. Už v roce 1901 zde ve sloji Eleonora vypukl důlní požár, který nebyl uhašen, jen jeho ohnisko ohrazeno zdmi z cihel. Žárem jedna ze zdí popraskala a i přes upozornění havířů a výzvy horního hejtmanství ke zjednání nápravy, důlní správa nic nepodnikla. V úterý 4. července v časných ranních hodinách, kdy se v dole nalézalo 123 mužů, se oheň přes poškozenou ochrannou zeď provalil a osmý obzor jámy zaplnil dusivými plyny. Jak tehdy konstatovaly některé listy, „Salmovské závody jsou nejhorší mordovny na Ostravsku, kde horníci nejmizerněji vydělávají. Také bezpečnostní opatření jsou tam nedostatečná, neboť nejvíce katastrof, odehravších se na Ostravsku, připadá na Salmovské šachty. Těžaři shrabují ze závodů tučný zisk a dělníci ti ztrácejí tam své životy a zdraví." 

Foto:

Jáma Salm na historické pohlednici.  

Zpracoval: Archiv města Ostravy